URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2017
 
 
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR
na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich
 
 
 
 1. Nazwa stanowiska – Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lasowicach Wielkich
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat
 
 1. Wymagania niezbędne:
 
 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP i ukończenie 18 roku życia;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 5. Posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego i co najmniej 3- letniego stażu pracy w księgowości;
 6. Posiadanie wykształcenia średniego, policealnego lub pomaturalnego ekonomicznego i posiadanie co najmniej 6 – letniego stażu pracy w księgowości;
 7. Znajomość ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, samorządzie gminnym, kodeks pracy;
 8. Biegła znajomość obsługi programów komputerowychw tym: Płatnik, Vulcan, programu płacowokadrowego, pakietu Microsoft Office, Excel.
 
 
 1. Wymagania dodatkowe
 
 1. Predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole i organizacja pracy własnej, terminowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, obowiązkowośc, bezstronność, wysoka kultura osobista, nieposzlakowana opinia, dyspozycyjnośc;
 2. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów;
 
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 
 1. Prowadzenie rachunkowości GOPS;
 2. Prowadzenie gospodarki finansowo – księgowej GOPS;
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystyki publicznej;
 4. Opracowanie projektu budżetu, planów finansowych oraz bieżąca analiza realizacji budżetu;
 5. Naliczanie składek ZUS dla poszczególnych pracowników oraz zasiłkobiorców pomocy społecznej;
 6. Sporządzanie deklaracji, rozliczeń z ZUS, US wynikających z przepisów prawa;
 7. Obsługa bankowości elektronicznej;
 8. Ewidencja podatków
 9. Dekretowanie dokumentacji;
 10. Archiwizowanie dokumentów płacowych i ubezpieczeniowych;
 11. Rozliczanie delegacji służbowych;
 12. Zapewnienie prawidłowości, rzetelności i terminowości sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza;
 13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS.
 
 1. Wymagane dokumenty
 
 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
 4. Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o stażu pracy;
 5. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póżn. zm.);
 6. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, złożone pod odpowiedzialnością karną;
 7. Kopia dokumentu potwierdzająca obywatelstwo polskie lub obywateklstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa, którego obywatele na podstwie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP i ukończenie 18 roku życia.
 
 
 1. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 
 • termin: do dnia 08.08.2017 r. do godz. 14.00
 • miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 46-281 Lasowice Wielkie 99A, parter, pokój 07 lub 05;
 • sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Nabór na stanowisko Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich”, osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do GOPS) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 46-282 Lasowice Wielkie 99A.
 
 1. Dodatkowe informacje:
 
 • kontakt w sprawie naboru pod nr tel. 77/4175487;
 • aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich po wskazanym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
 
 


 

Załączniki:

GOPS_Ksiegowa.pdf Plik pdf 251.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłJarosław Sułkowski - informatyk2017-07-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-07-06 12:48
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-07-06 12:52
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. elektrycznych i energetycznych w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie

Do pobrania ogłoszenie o naborze.pdf

Załączniki:

ogloszenie o naborze Plik pdf 1.01 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłJarosław Sułkowski - informatyk2017-02-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-01 21:16
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-02-01 21:16
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LASOWICACH WIELKICH
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACOWNICZE
OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
 
 
Forma zatrudnienia: umowa o prace na ½ etatu
 
WYMAGANIA :
 
 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP i ukończony 18 rok życia;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Wykształcenie średnie – doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  w/w stanowisku;
 
WYMAGANIA DODATKOWE:
 
1.  Wiedza i doświadczenie w zakresie wykonywania usług opiekuńczych;
2. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
3. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
4. Predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wrażliwość, odpowiedzialność, terminowość;
5. Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;
6. Prawo jazdy kat. B
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 
 1. Zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznych:
- opieka higieniczno – sanitarna
- pielęgnacja zalecona przez lekarza
- pomoc w podtrzymywaniu kondycji psychofizycznej
- usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie
 1. Organizowanie czasu wolnego podopiecznych;
 2. Pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych podopiecznych
 3. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
 
 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;
 4. Kserokopia dowodu osobistego;
 5. Podpisane oświadczenie o niekaralności;
 6. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych;
 7. Podpisane oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 92 z późn. zm.)
 
DODATKOWE INFORMACJE:
 
Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich (46-282 Lasowice Wielkie 99A) do dnia 17.02.2017 r. do godz. 13.00 pokój nr 07 osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej”.
 
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłJoachim Smolnik - sekretarz2017-01-31
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-01-31 14:17
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2017-06-27
data dodania: 2017-06-27
data dodania: 2017-06-06
data dodania: 2017-06-06
data dodania: 2017-06-01
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2008-01-30
Treści
data dodania: 2017-07-26
Newsletter
Logowanie


Login:
Hasło:
URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIELasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie tel. (77) 417 54 70 email: ug@lasowicewielkie.pl
Wygenerowano: 26 lipca 2017r. 20:38:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.