URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

UWAGA  --  WYBORCY

 

INFORMUJEMY,  ŻE  W  DNIU   25  PAŹDZIERNIKA  2015  ROKU                            
(NIEDZIELA  )

NASTĄPI   ZMIANA  CZASU  NA    ,,  ZIMOWY  ,,

 ZMIANA WSKAZAŃ ZEGARA      Z   300    NA   200

Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłJarosław Sułkowski - informatyk2015-10-20
Publikujący -

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień 25 październik  2015 r.

 

Do pobrania : druk.pdf

Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłJarosław Sułkowski - informatyk2015-10-08
Publikujący -

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień 25 październik  2015 r.

 

Do pobrania : druk.pdf

Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłJarosław Sułkowski - informatyk2015-10-08
Publikujący -

Multimedialny komunikat Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

https://www.youtube.com/channel/UC0QkQmdh1jSuntKardYq-Tw

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM

https://youtu.be/7rFWptIsegA

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

https://youtu.be/vEzWelABjOk

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT

https://youtu.be/lWIth5P0jqE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)

https://youtu.be/kbmaXGbjZE8

Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłJarosław Sułkowski - informatyk2015-10-08
Publikujący -

 

ZARZĄDZENIE NR  95/15

 

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

z dnia 05 października 2015 roku

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

 

 

Na podstawie art. art. 182   ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. )  Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku  jak w załącznikach od nr 1 do nr 10.

 

 

§ 2

 

Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie w siedzibach obwodowych komisji wyborczych  oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr  95/15                                                                                                                                             

  Wójta Gminy Lasowice Wielkie

 

                                                                                                                                                                     z dnia 05.10.2015 r.    

 

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI  WYBORCZEJ  NR 1 W CHOCIANOWICACH

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny , Chocianowice nr 78, Chocianowice,

 

 1. Mariusz Jurczyk                                 - zam. Gronowice                   - osoba wskazana przez Wójta Gminy
 2. Krystian Cichy                                  - zam. Ciarka                          - KWW Grzegorza Brauna ,, Szczęść Boże ,,
 3. Kunegunda Niedźwiecka                  - zam. Chocianowice              - KWW  JOW  BEZPARTYJNI
 4. Marcin Ludwig                                  - zam. Chudoba                      - KW Prawo i Sprawiedliwość
 5. Irena Werner –Kopyto                      - zam. Chocianowice              - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 6. Nina Pilak                                          - zam. Lasowice Małe            - KKW Zjednoczona Lewica SLD + TR + PPS + UP + Zieloni
 7. Barbara Łowicka                               - zam. Lasowice Wielkie        - KW Platforma Obywatelska RP
 8. Regina Lorek                                     - zam. Chocianowice              - KWW Mniejszość Niemiecka
 9. Sandra Palmer                                   - zam. Chudoba              - KW KORW i N

                                                           

                                                                                                 Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr  95 /15

                                                                                                                             Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                           z dnia 05.10.2015 r.

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI  WYBORCZEJ  NR 2 W CIARCE

 

Sala OSP, Ciarka nr 28 C,  Ciarka   

 

         

 1. Norbert Waliczek                              - zam. Ciarka                          - osoba wskazana przez Wójta Gminy
 2. Benita Kowollik                                - zam. Ciarka                          -  KWW Grzegorza Brauna ,, Szczęść Boże ,,
 3. Tomasz Zymiak                                 - zam. Lasowice Małe            - KWW  JOW  BEZPARTYJNI
 4. Monika Ludwig                                 - zam. Chudoba                      - KW Prawo i Sprawiedliwość
 5. Joanna Janas                                      - zam. Lasowice Małe            - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 6. Radosław Kasztelan                          - zam. Szumirad                     - KKW Zjednoczona Lewica SLD + TR + PPS + UP + Zieloni
 7. Karina Cicha                                      - zam. Ciarka                          - KW Platforma Obywatelska RP
 8. Dorota Koj                                        - zam. Chocianowice              - K KWW Mniejszość Niemiecka WW Mniejszość Niemiecka
 9. Andrzej Dziuba                                 - zam. Gronowice                   - KW KORW i N

                                                                                                                                                                   

 

 

 Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr  95 /15

                                                                                                                         Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                         z dnia 05.10.2015 r.

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI  WYBORCZEJ   NR 3 W GRONOWICACH

Zespół Szkolno – Przedszkolny, Gronowice nr 58, Gronowice,

 

 1. Anna Jantos                                       - zam. Gronowice                   - osoba wskazana przez Wójta Gminy
 2. Edyta Arndt-Dziuba                         - zam. Lasowice Małe            - KWW Grzegorza Brauna ,, Szczęść Boże ,,
 3. Ewa Niedźwiecka-Zymiak                - zam. Chocianowice              - KWW  JOW  BEZPARTYJNI
 4. Urszula Kowalska                             - zam. Lasowice Małe                        - KW Prawo i Sprawiedliwość
 5. Joanna Wójcik                                   - zam. Lasowice Małe                        - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 6. Paweł Pawlicki                                  - zam. Lasowice Wielkie        - KKW Zjednoczona Lewica SLD + TR + PPS + UP + Zieloni
 7. Katarzyna Krawczyk                         - zam. Lasowice Wielkie        - KW Platforma Obywatelska RP
 8. Dorota Nikiel                                     - zam. Gronowice                   - KWW Mniejszość Niemiecka
 9. Magdalena Dziuba                            - zam. Gronowice                   - KW KORW i N      

                                                                                                          

 

  Załącznik Nr 4 do zarządzenia  nr  95/15

                                                                                                                            Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                         z dnia 05.10. 2015 r.  

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI  WYBORCZEJ  NR 4 W LASOWICACH MAŁYCH

Sala OSP, ul. Odrodzenia nr 34, Lasowice Małe,

 

 1. Małgorzata Lizoń                              - zam. Lasowice Małe            - osoba wskazana przez Wójta Gminy
 2. Mirosława Panicz                              - zam. Lasowice Małe            - KWW Grzegorza Brauna ,, Szczęść Boże ,,
 3. Anna Zymiak                                     - zam. Lasowice Małe            - KWW  JOW  BEZPARTYJNI
 4. Stefan Żwaka                                    - zam. Chudoba                      - KW Prawo i Sprawiedliwość
 5. Mateusz Szolc                                   - zam. Lasowice Wielkie        - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 6. Andrzej Landsberg                            - zam. Lasowice Wielkie        - KKW Zjednoczona Lewica SLD + TR + PPS + UP + Zieloni
 7. Krzysztofa Hrywna                           - zam. Lasowice Wielkie        - KW Platforma Obywatelska RP
 8. Małgorzata Libera                             - zam. Jasienie            - KWW Mniejszość Niemiecka
 9. Katarzyna Dziuba                              - zam. Lasowice Małe            - KW KORW i N

 

                                                                                                     Załącznik Nr 5 do zarządzenia  nr  95/15

                                                                                                                            Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                         z dnia  05.10..2015 r.

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI  WYBORCZEJ   NR 5 W JASIENIU

Zespół Szkolno – Przedszkolny,  ul. Zwycięstwa nr 15, Jasienie,

 

 1. Andrzej Lis                                        - zam. Jasienie            - osoba wskazana przez Wójta Gminy
 2. Sabina Szirch                                     - zam. Jasienie            - KWW Grzegorza Brauna ,, Szczęść Boże ,,
 3. Ilona Dzierżyńska                              - zam. Ciarka                          - KWW  JOW  BEZPARTYJNI
 4. Małgorzata Wyrwa                            - zam. Chudoba                      - KW Prawo i Sprawiedliwość
 5. Rafał Boreński                                   - zam. Trzebiszyn                   - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 6. Magdalena Pawlicka                         - zam. Lasowice Wielkie        - KKW Zjednoczona Lewica SLD + TR + PPS + UP + Zieloni
 7. Sylwia Widziszowska                       - zam. Jasienie            - KW Platforma Obywatelska RP
 8. Martina Mrugalla                               - zam. Jasienie            - KWW Mniejszość Niemiecka
 9. Edyta Kompala                                 - zam. Lasowice Małe            - KW KORW i N

 

                                                              

Załącznik Nr 6 do zarządzenia  nr  95/15

                                                                                                                            Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                         z dnia 05.10.2015 .r. 

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI  WYBORCZEJ  NR 6 W  TUŁACH

 

Sala Wiejska, Tuły nr 39 a, Tuły,                          

 

 1. Mateusz Jośko                                   - zam. Lasowice Wielkie        - osoba wskazana przez Wójta Gminy
 2. Rafał Goroński                                  - zam. Tuły                             - KWW Grzegorza Brauna ,, Szczęść Boże ,,
 3. Jolanta Kasztelan                               - zam. Lasowice Wieljkie       - KWW  JOW  BEZPARTYJNI
 4. Katarzyna Mieszkalska                        - zam. Lasowice Wielkie        - KW Prawo i Sprawiedliwość
 5. Bożena Hrywna                                 - zam. Lasowice Wielkie        - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 6. Grzegorz Smolnik                              - zam. Lasowice Wielkie        - KKW Zjednoczona Lewica SLD + TR + PPS + UP + Zieloni
 7. Renata Bierawski                              - zam. Lasowice Wielkie        - KW Platforma Obywatelska RP
 8. Irena Bawej                                       - zam. Tuły                             - KWW Mniejszość Niemiecka
 9. Anna Respondek                               - zam. Jasienie            - KW KORW i N

 

                                                           

 

                                                                                                     Załącznik Nr 7 do zarządzenia  nr   95/15

                                                                                                                            Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                         z dnia  05.10.2015 r.

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI  WYBORCZEJ  NR 7 W  LASKOWICACH

Przedszkole Samorządowe, ul. Szkolna  nr 20, Laskowice,

 

 1. Sławomir Napierała                           - zam. Lasowice Wielkie        - osoba wskazana przez Wójta Gminy
 2. Julia Bartyla                                       - zam. Lasowice Wielkie        - KWW Grzegorza Brauna ,, Szczęść Boże ,,
 3. Piotr Siwiela                                      - zam. Lasowice Wielkie        - KWW  JOW  BEZPARTYJNI
 4. Małgorzata Waloch                           - zam. Lasowice Wielkie        - KW Prawo i Sprawiedliwość
 5. Sebastian Kluba                                 - zam. Trzebiszyn                   - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 6. Andrzej Smolnik                               - zam. Lasowice Wielkie        - KKW Zjednoczona Lewica SLD + TR + PPS + UP + Zieloni
 7. Mariola Steinhardt                             - zam. Chudoba                      - KW Platforma Obywatelska RP
 8. Renata Plewnia                                  - zam. Laskowice                   - KWW Mniejszość Niemiecka
 9. Mirella Miska                                     - zam. Trzebiszyn                   - KW KORW i N

                        

 

 

                                                                                                     Załącznik Nr 8 do zarządzenia  nr   95/15

                                                                                                                            Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                         z dnia 05.10.2015 r.

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI  WYBORCZEJ  NR 8  W  LASOWICACH WIELKICH

Świetlica Wiejska, Lasowice Wielkie nr 81, Lasowice Wielkie,

 

 1. Tomasz Jurczyk                                 - zam. Lasowice Wielkie        - osoba wskazana przez Wójta Gminy
 2. Ewa Dąbek                                        - zam. Lasowice Wielkie        - KWW Grzegorza Brauna ,, Szczęść Boże ,,
 3. Natalia Dzierżyńska                          - zam. Ciarka                          - KWW  JOW  BEZPARTYJNI
 4. Maria Żwaka                                     - zam. Chudoba                      - KW Prawo i Sprawiedliwość
 5. Andrzej Kaniak                                 - zam. Lasowice Wielkie        - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 6. Jadwiga Landsberg                           - zam. Lasowice Wielkie        - KKW Zjednoczona Lewica SLD + TR + PPS + UP + Zieloni
 7. Agnieszka Szyniec                            - zam. Lasowice Wieljkie       - KW Platforma Obywatelska RP
 8. Karol Barcz                                       - zam. Lasowice Wielkie        - KWW Mniejszość Niemiecka
 9. Iwona Prochota                                 - zam. Lasowice Małe            - KW KORW i N

 

                                                                                                     Załącznik Nr 9 do zarządzenia  nr  95/15

                                                                                                                            Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                         z dnia 05.10.2015 r.

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI  WYBORCZEJ  NR 9 W  CHUDOBIE

Zespół  Szkolno – Przedszkolny, Chudoba  nr 142, Chudoba,

 

 1. Grażyna Wyrwa                                - zam. Chudoba                      - osoba wskazana przez Wójta Gminy
 2. Iwona Lasik                                       - zam. Wędrynia                     - KWW Grzegorza Brauna ,, Szczęść Boże ,,
 3. Remigiusz Zaremba                           - zam. Lasowice Małe            - KWW  JOW  BEZPARTYJNI
 4. Aneta Prukop                                    - zam. Chudoba                      - KW Prawo i Sprawiedliwość
 5. Agnieszka Bok                                  - zam. Lasowice Wielkie        - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 6. Halina Domańska                              - zam. Lasowice Wielkie        - KKW Zjednoczona Lewica SLD + TR + PPS + UP + Zieloni
 7. Katharine Steinhardt                         - zam. Chudoba                      - KW Platforma Obywatelska RP
 8. Joachim Lesik                                    - zam. Chudoba                      - KWW Mniejszość Niemiecka
 9. Marta Szewczyk                                - zam. Chudoba                      - KW KORW i N                  

 

 

                                                                                               Załącznik Nr 10 do zarządzenia  nr  95/15

                                                                                                                            Wójta Gminy Lasowice Wielkie

                                                                                                                                         z dnia 05.10.2015 r.

 

SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI  WYBORCZEJ  NR 10 W  WĘDRYNII

 

Sala Wiejska, Wędrynia  nr 66, Wędrynia,          

 

 1. Grzegorz Żwaka                                - zam. Chudoba                      - osoba wskazana przez Wójta Gminy
 2. Kornelia Młodzik                              - zam. Wędrynia                     - KWW Grzegorza Brauna ,, Szczęść Boże ,,
 3. Lucyna Smolnik                                - zam. Lasowice Wielkie        - KWW  JOW  BEZPARTYJNI
 4. Michał Palmer                                    - zam. Chudoba                      - KW Prawo i Sprawiedliwość
 5. Grzegorz Bok                                    - zam. Chudoba                      - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 6. Józef Sumisławski                             - zam. Lasowice Wielkie        - KKW Zjednoczona Lewica SLD + TR + PPS + UP + Zieloni
 7. Estera Krawczyk                               - zam. Lasowice Wielkie        - KW Platforma Obywatelska RP
 8. Dorota Danielczyk                            - zam,.Wędrynia                     - KWW Mniejszość Niemiecka
 9. Beata Kaliciak                                   - zam. Chudoba                      - KW KORW i N      

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłJarosław Sułkowski - informatyk2015-10-05
Publikujący -

Zrządzenie Nr   94/15

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia  01 października 2015 roku

 

 

w sprawie powołania  operatorów informatycznej  obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku na terenie gminy Lasowice Wielkie

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłJarosław Sułkowski - informatyk2015-10-01
Publikujący -

Zgłoszenie kandydatów na członków

obwodowych komisji wyborczych, w wyborach

Do pobrania zgloszenie.doc

Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłJarosław Sułkowski - informatyk2015-09-21
Publikujący -

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY  LASOWICE  WIELKIE

z dnia 17 września  2015 roku

Na podstawie art. 16 § 1 oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) Wójt Gminy Lasowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości wyborców informację o :

numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października  2015 roku.   

              Do pobrania obwieszczenie.pdf                                        

Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłJarosław Sułkowski - informatyk2015-09-17
Publikujący -

Zarządzenie   Nr   89/15

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia  14 września 2015 roku

 

 

w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłJarosław Sułkowski - informatyk2015-09-14
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2017-06-27
data dodania: 2017-06-27
data dodania: 2017-06-06
data dodania: 2017-06-06
data dodania: 2017-06-01
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2008-01-30
Treści
data dodania: 2017-07-26
Newsletter
Logowanie


Login:
Hasło:
URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIELasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie tel. (77) 417 54 70 email: ug@lasowicewielkie.pl
Wygenerowano: 26 lipca 2017r. 20:36:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.