URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE
bip.gov.pl
O B W I E S Z C Z E N I E
Lasowice Wielkie 06.03.2017 r.
 
 
 
 
GK.6733.1.2017.ZJ
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)   
 
 
zawiadamiam
 
 
że w dniu 06.03.2017r., została wydana decyzja GK.6733.1.2017.ZJ w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie chodnika dla pieszych o długości 500 m, szerokości 2,0 m (bez barierki ochronnej 2,5 m), zatoki autobusowej, oświetlenia przejść dla pieszych, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego” na dz. nr: 77/4 arkusz mapy 2  w miejscowości Trzebiszyn.
.
           Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek od 730  do 1530, środa od 730 do 1630, piątek od 730 do 1430.
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
           Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują :
  1. Sołtys wsi Trzebiszzyn
 -     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
 -     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
2.    A/a.
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłJoachim Smolnik - sekretarz2017-03-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-03-06 14:51
URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIELasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie tel. (77) 417 54 70 email: ug@lasowicewielkie.pl
Wygenerowano: 26 lipca 2017r. 20:42:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.