URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE
bip.gov.pl
OBWIESZCZENIE - zmiana sposobu użytkowania z obiektu wczasowego na dom opieki nad seniorami - SZUMIRAD
Lasowice Wielkie 16.03.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Zmiana sposobu użytkowania z obiektu wczasowego na dom opieki nad seniorami wraz z dobudową basenu krytego i ogrodu zimowego i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ew. 97/60, 104/60, 105/60, 106/60 obręb ewidencyjny 0080 – Szumirad, gm. Lasowice Wielkie” na podstawie art. 33 ust 1 pkt 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 353) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016.23) Wójt Gminy Lasowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości co następuje:
1/ Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
2/ Na wniosek Pani Sary Starzycznej zam. ul. Wierzbowa 18, 43-190 Mikołów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Zmiana sposobu użytkowania z obiektu wczasowego na dom opieki nad seniorami wraz z dobudową basenu krytego i ogrodu zimowego i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ew. 97/60, 104/60, 105/60, 106/60 obręb ewidencyjny 0080 – Szumirad, gm. Lasowice Wielkie”
3/ Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.
4/ Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
5/ Jednocześnie informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie tut. Urzędu pokój nr 19 oraz o możliwości składania uwag i wniosków.
6/ Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu oraz w formie elektronicznej na adres rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl lub w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w terminie 21 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości, tj. do 07.04.2017.
7/ Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
8/ Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.
 
ZAMIESZCZONO:
1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
2/ BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
3/ Tablice ogłoszeń w sołectwie Szumirad.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłMałgorzata Lizon - insp2017-03-16
Publikujący Małgorzata Lizon - Mlizon 2017-03-16 14:45
URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIELasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie tel. (77) 417 54 70 email: ug@lasowicewielkie.pl
Wygenerowano: 26 lipca 2017r. 20:41:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.