logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie

23.05.2017

Uchwała numer XXVIII/173/17

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok
więcej
23.05.2017

Uchwała numer XXVIII/172/17

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice
więcej
23.05.2017

Uchwała numer XXVIII/171/17

w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego
więcej
23.05.2017

Uchwała numer XXVIII/170/17

w sprawie zmiany uchwały, w sprawie zgłoszenia sołectwa Chocianowice do programu Sejmiku Województwa Opolskiego – „Odnowa wsi w
więcej
23.05.2017

Uchwała numer XXVIII/169/17

w sprawie zmiany uchwały, w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Chocianowice na lata 2017- 2020”.
więcej
23.05.2017

Uchwała numer XXVII/168/17

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
więcej
23.05.2017

Uchwała numer XXVII/167/17

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/159/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
więcej
23.05.2017

Uchwała numer XXVII/166/17

w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Lasowice
więcej
23.05.2017

Uchwała numer XXVII/165/17

w sprawie określenia kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
więcej
23.05.2017

Uchwała numer XXVII/164/17

w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie na lata 2012 –
więcej
23.05.2017

Uchwała numer XXVII/163/17

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2017
więcej
23.05.2017

Uchwała numer XXVII/162/17

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie
więcej
23.05.2017

Uchwała numer XXVII/161/17

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok
więcej
23.05.2017

Uchwała numer XXVII/160/17

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
więcej
23.05.2017

Uchwała numer XXVI/159/17

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
więcej
27.03.2017

Uchwała numer XXV/158/17

w sprawie przekazania środków finansowych przeznaczonych na służby prewencyjne w czasie
więcej
27.03.2017

Uchwała numer XXV/157/17

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XVIII/95/16 z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na
więcej
27.03.2017

Uchwała numer XXV/156/17

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok
więcej
27.03.2017

Uchwała numer XXV/155/17

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
więcej
27.03.2017

Uchwała numer XXV/154/17

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lasowice Wielkie.
więcej
27.03.2017

Uchwała numer XXV/153/17

w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Chocianowice na lata 2017-
więcej
27.03.2017

Uchwała numer XXV/152/17

w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Jasienie na lata 2017-
więcej
27.03.2017

Uchwała numer XXV/151/17

w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg
więcej
27.03.2017

Uchwała numer XXV/150/17

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2017 r. na Wójta Gminy Lasowice
więcej
27.03.2017

Uchwała numer XXIV/149/16

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
więcej
27.03.2017

Uchwała numer XXIV/148/16

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
więcej
17.03.2017

Uchwała numer XXIV/147/16

w sprawie określenia zasad przyznawania diety dla sołtysów z tytułu częściowego zwrotu kosztów sprawowania społecznej funkcji
więcej
17.03.2017

Uchwała numer XXIV/146/16

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lasowice
więcej
17.03.2017

Uchwała numer XXIV/145/16

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Lasowice Wielkie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego na czas
więcej
17.03.2017

Uchwała numer XXIV/144/16

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XVIII/96/16 z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na
więcej
17.03.2017

Uchwała numer XXIV/143/16

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr IV/21/15 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na
więcej
17.03.2017

Uchwała numer XXIV/142/16

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok
więcej
17.03.2017

Uchwała numer XXIV/141/16

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
więcej
17.03.2017

Uchwała numer XXIV/140/16

w sprawie powołania komisji doraźnej w celu opracowania zmian do Statutów Sołectw Gminy Lasowice
więcej
17.03.2017

Uchwała numer XXIII/139/16

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
więcej
17.03.2017

Uchwała numer XXIII/138/16

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia w gminie Lasowice
więcej
17.03.2017

Uchwała numer XXIII/137/16

w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Lasowice
więcej
17.03.2017

Uchwała numer XXIII/136/16

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania w gminie Lasowice
więcej
17.03.2017

Uchwała numer XXIII/135/16

w sprawie rocznego programu współpracy gminy Lasowice Wielkie na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o
więcej
17.03.2017

Uchwała numer XXIII/134/16

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach
więcej
09.03.2017

Uchwała numer XXIII/133/16

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok
więcej
09.03.2017

Uchwała numer XXIII/132/16

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
więcej
09.03.2017

Uchwała numer XXIII/131/16

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej
więcej
09.03.2017

Uchwała numer XXIII/130/16

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Prószków do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części
więcej
09.03.2017

Uchwała numer XXIII/129/16

w sprawie w poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części
więcej
09.03.2017

Uchwała numer XXIII/128/16

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części
więcej
09.03.2017

Uchwała numer XXIII/127/16

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Lasowice
więcej
09.03.2017

Uchwała numer XXII/126/16

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Lasowice Wielkie na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kluczborku na kadencje na lata 2016 -
więcej
09.03.2017

Uchwała numer XXII/125/16

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok
więcej
09.03.2017

Uchwała numer XXII/124/16

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr IV/18/15 z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i
więcej