logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Zarządzenia Wójta

28.06.2017

Uchwała numer 284/17

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Lasowice
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 283/2017

w sprawie umorzenia zaległości czynszowych
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 282/17

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi:
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 281/17

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok  
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 280/2017

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 279/17

w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 278/17

w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017  
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 277/17

w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017  
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 276/17

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok  
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 275/17

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 274/2017

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 273/17

  w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 272/17

w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie  
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 271/17

w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 270/17

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 269/17

w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie  
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 268/17

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 267/17

w sprawie określenia wysokości stypendium i powołania pracowników Urzędu Gminy Lasowice Wielkie do przeprowadzenia weryfikacji
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 266/17

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok  
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 265/17

  w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 264/17

w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 263/17

w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych, dla
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 262/17

sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 261/17

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lasowice Wielkie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 260/17

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Budowa
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 259/17

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Tułach, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 258/17

w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017  
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 257/17

w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie w roku
więcej
28.06.2017

Uchwała numer 256/17

w sprawie umorzenia zaległości czynszowych
więcej
26.04.2017

Uchwała numer 246/17

w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Lasowice Wielkie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 124/12 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17
więcej
26.04.2017

Uchwała numer 245/17

w sprawie upoważnienia  Pani Jadwigi Tomala do  sporządzania pism i zaświadczeń  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
więcej
26.04.2017

Uchwała numer 253/17

w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice Wielkie
więcej
26.04.2017

Uchwała numer 254/17

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 255/17

w sprawie umorzenia zaległości
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 252/17

w sprawie : przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego z zapleczem magazynowym  w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 251/17

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 250/17

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu mienia
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 249/17

w sprawie zmiany planu finansowego na rok
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 248/17

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 247/17

w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 244/17

w sprawie umorzenia zaległości
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 243/17

w sprawie powołania pracowników Urzędu Gminy Lasowice Wielkie do przeprowadzenia weryfikacji formalnej oraz zaopiniowania złożonych wniosków
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 241/17

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zbędnego, zużytego lub uszkodzonego mienia komunalnego
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 240/17

w sprawie  przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 239/17

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 238/17

w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy na 2017 rok
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 237/17

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 236/16

w sprawie zmiany planu finansowego na rok
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 235/16

w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2016
więcej
23.02.2017

Uchwała numer 234/16

w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Lasowice
więcej