logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - „Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

Lasowice Wielkie, 29.10.2018 r.

GK.271.28.2018

Wykonawcy

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na: „utwardzeniu placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zawiadamiam o unieważnieniu postępowania Nr GK.271.28.2018 prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na: „utwardzeniu placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

 

UZASADNIENIE

            W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 29.10.2018 r. do godziny 10:00.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia niniejsze postepowanie.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2099
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-10-29 10:53:30
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-10-29 10:53:30