logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 11.03.2019
Przejdź do wersji aktualnej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”

Lasowice Wielkie, 11.03.2019 r.

 

ZP.271.1.2019

 

Wykonawcy

w postępowaniu

  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy, zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 Uzasadnienie faktyczne:

 W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 11 marca 2019 r. do godziny 12:00.

  

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

 

Do pobrania

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-03-11 15:27:27
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-03-11 15:27:27

Historia zmian