logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

    Lasowice Wielkie, dnia 21.08.2017 r.

0004.16.2017

                                  

                                              

                                                   Z A W I A D O M I E N I E

              

                   Zwołuję na dzień  30 sierpnia 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za okres kwiecień – czerwiec 2017 r.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.08.2017 r.
 • Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 29.08.2017 r.
 • Budżetu i Finansów z dnia 21.08.2017 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Kamieniec „
 4. Pytania, wnioski, interpelacje.
 5. Dyskusja.
 6. Odpowiedzi.
 7. Zamknięcie sesji.

                                                                                                 

 

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy

 

                                                                                             Rajmund Kinder

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3700
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2017-08-22 12:44:10
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2017-08-22 12:44:10