logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZARZĄDZENIE Nr 368 / 2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich.

ZARZĄDZENIE Nr 368 / 2018

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 23  kwietnia 2018 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich.

 

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 oraz poz. 949 i poz. 2203) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2017 r. poz. 1587) zarządzam co następuje:

 

 §1

Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie 83, 46-282 Lasowice Wielkie.

§ 2

 

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

 § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 293
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2018-04-23 13:44:48
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-04-23 13:44:48