logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Ostatnie aktualizacje

23.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.16.2017.ZJ

Lasowice Wielkie 23.08.2017r.   GK.6733.16.2017.ZJ    
więcej
22.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.15.2017.ZJ

Lasowice Wielkie 22.08.2017r.    GK.6733.15.2017.ZJ  
więcej
22.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.14.2017.ZJ

Lasowice Wielkie 22.08.2017r.   GK.6733.14.2017.ZJ  
więcej
22.08.2017

Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

    Lasowice Wielkie, dnia 21.08.2017 r. 0004.16.2017  
więcej
22.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.13.2017.ZJ

Lasowice Wielkie 21.08.2017r.  GK.6733.13.2017.ZJ  
więcej
21.08.2017

Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  Lasowice Wielkie 21.08.2017   
więcej
18.08.2017

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lasowice Wielkie 18.08.2017   Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji
więcej
16.08.2017

NFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH

Lasowice Wielkie, 16.08.2017r.     INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA
więcej
01.08.2017

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2017

1. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE I KWARTAŁ 2017
więcej
01.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lasowice Wielkie 01.08.2017 r. GK.6733.5.2017.ZJ    
więcej
31.07.2017

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2017 r.

Lasowice Wielkie, dnia 28.07.2017 r.   KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2017 r.   GMINA
więcej
28.07.2017

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2017

Lasowice Wielkie 28.07.2017   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA
więcej
27.07.2017

O B W I E S Z C Z E N I E Budowie sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m

Lasowice Wielkie 27.07.2017r.     GK.6733.12.2017.ZJ  
więcej
27.07.2017

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Lasowice Wielkie, dnia 27.07.2017 r.   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania
więcej
26.07.2017

O B W I E S Z C Z E N I E Budowie linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 2 słupów w istniejącej linii napowietrznej 15 kV

Lasowice Wielkie 26.07.2017r. GK.6733.11.2017.ZJ  
więcej
26.07.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Lasowice Wielkie 26.07.2017r.    GK.6733.10.2017.ZJ  
więcej