URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 22 
XXV/158/17
w sprawie przekazania środków finansowych przeznaczonych na służby prewencyjne w czasie
ponadnormatywnym

Załączniki:

158_22_02_2017 Typ pliku: pdf 94.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:48
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:48
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:47
XXV/157/17
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XVIII/95/16 z dnia 08 czerwca 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji

Załączniki:

157_22_02_2017 Typ pliku: pdf 93.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:47
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:47
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:45
XXV/156/17
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Załączniki:

156_22_02_2017 Typ pliku: pdf 502.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:45
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:43
XXV/155/17
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:

155_22_02_2017 Typ pliku: pdf 1.21 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:43
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:44
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:42
XXV/154/17
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez
Gminę Lasowice Wielkie.

 

Załączniki:

154_22_02_2017 Typ pliku: pdf 99.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:42
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:42
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:40
XXV/153/17
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Chocianowice na lata 2017- 2020”.

Załączniki:

153_22_02_2017 Typ pliku: pdf 834.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:40
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:40
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:38
XXV/152/17
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Jasienie na lata 2017- 2020”.

Załączniki:

152_22_02_2017 Typ pliku: pdf 1.25 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:38
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:37
XXV/151/17
w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych

Załączniki:

151_22_02_2017 Typ pliku: pdf 93.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:36
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:35
XXV/150/17
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2017 r. na Wójta Gminy Lasowice Wielkie

Załączniki:

150_22_02_2017 Typ pliku: pdf 189.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:35
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:33
XXIV/149/16
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Załączniki:

149_21_12_2016 Typ pliku: pdf 1,013.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-12-21 08:33
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-21 08:33
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:31
XXIV/148/16
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:

148_21_12_2016 Typ pliku: pdf 1.21 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-12-21 08:30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-21 08:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:29
XXIV/147/16
w sprawie określenia zasad przyznawania diety dla sołtysów z tytułu częściowego zwrotu kosztów
sprawowania społecznej funkcji sołtysa

Załączniki:

147_21_12_2016 Typ pliku: pdf 97.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-12-21 13:40
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-21 13:40
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:39
XXIV/146/16
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lasowice Wielkie na 2017 rok jako części strategii
rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie

Załączniki:

146_21_12_2016 Typ pliku: pdf 220.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-12-21 13:38
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-21 13:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:37
XXIV/145/16
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Lasowice Wielkie w drodze bezprzetargowej
kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego na czas oznaczony 10 lat w miejsce dotychczasowej

Załączniki:

145_21_12_2016. Typ pliku: pdf 93.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-12-21 13:37
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-21 13:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:35
XXIV/144/16
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XVIII/96/16 z dnia 08 czerwca 2016 r. w
sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji

Załączniki:

144_21.12.2016 Typ pliku: pdf 97.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-12-21 13:35
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-21 13:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:33
XXIV/143/16
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr IV/21/15 z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji

Załączniki:

143_21_12_2016. Typ pliku: pdf 97.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-12-21 13:34
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-21 13:34
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:32
XXIV/142/16
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Załączniki:

142_21_12_2016. Typ pliku: pdf 585.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-12-21 13:32
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-21 13:32
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:30
XXIV/141/16
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:

141_21_12_2016 Typ pliku: pdf 897.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-12-21 13:30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-21 13:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:29
XXIV/140/16
w sprawie powołania komisji doraźnej w celu opracowania zmian do Statutów Sołectw Gminy Lasowice
Wielkie

Załączniki:

140_21_12_2016 Typ pliku: pdf 95.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-12-21 13:28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-21 13:28
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:26
XXIII/139/16
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:

139_30_11_2016 Typ pliku: pdf 112.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-11-30 13:26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-11-30 13:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:25
XXIII/138/16
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba
i Wędrynia w gminie Lasowice Wielkie

Załączniki:

138_30_11_2016 Typ pliku: pdf 193.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-11-30 13:23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-11-30 13:24
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:22
XXIII/137/16
w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w
Gminie Lasowice Wielkie

Załączniki:

137_30_11_2016. Typ pliku: pdf 96.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-11-30 13:22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-11-30 13:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:20
XXIII/136/16
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie działania w gminie Lasowice Wielkie przedsiębiorstwa: Wodociągi i Kanalizacja
„HYDROKOM” Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 7, Kluczbork.

Załączniki:

136_30_11_2016. Typ pliku: pdf 214.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-11-30 13:20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-11-30 13:20
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:18
XXIII/135/16
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Lasowice Wielkie na 2017 rok z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki:

135_30_11_2016 Typ pliku: pdf 282.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-11-30 13:18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-11-30 13:18
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:16
XXIII/134/16
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lasowicach Małych

Załączniki:

134_30_11_2016 Typ pliku: pdf 92.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-11-30 13:14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-11-30 13:14
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:14
XXIII/133/16
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

Załączniki:

133_30_11_2016 Typ pliku: pdf 781.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-11-30 12:58
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-11-30 12:58
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-09 12:57
XXIII/132/16
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:

132_30_11_2016. Typ pliku: pdf 878.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-11-30 12:55
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-11-30 12:55
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-09 12:55
XXIII/131/16
w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie
rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa

Załączniki:

131_30_11_2016. Typ pliku: pdf 95.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-11-30 12:52
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-11-30 12:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-09 12:51
XXIII/130/16
w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Prószków do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie
rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków.

Załączniki:

130_30_11_2016. Typ pliku: pdf 94.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-11-30 12:50
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-11-30 12:50
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-09 12:48
XXIII/129/16
w sprawie w poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie
rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice.

Załączniki:

129_30_11_2016. Typ pliku: pdf 93.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-11-30 12:48
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-11-30 12:48
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-09 12:47
URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIELasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie tel. (77) 417 54 70 email: ug@lasowicewielkie.pl
Wygenerowano: 26 kwietnia 2017r. 11:53:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.