URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 23 
XXVIII/173/17
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Załączniki:

173_26_04_2017 Typ pliku: pdf 99.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-04-26 11:36
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-04-26 11:36
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-23 11:37
XXVIII/172/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie

Załączniki:

172_26_04_2017 Typ pliku: pdf 5.52 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-04-26 11:33
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-04-26 11:33
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-23 11:34
XXVIII/171/17
w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia
poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi
posła- lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz

Załączniki:

171_26_04_2017 Typ pliku: pdf 186.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-04-26 11:31
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-04-26 11:31
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-23 11:31
XXVIII/170/17
w sprawie zmiany uchwały, w sprawie zgłoszenia sołectwa Chocianowice do programu Sejmiku
Województwa Opolskiego – „Odnowa wsi w województwie opolskim”.

Załączniki:

170_26_04_2017 Typ pliku: pdf 95.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-04-26 11:29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-04-26 11:29
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-23 11:30
XXVIII/169/17
w sprawie zmiany uchwały, w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości
Chocianowice na lata 2017- 2020”.

 

Załączniki:

169_26_04_2017 Typ pliku: pdf 250.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-04-26 11:26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-04-26 11:27
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-23 11:27
XXVII/168/17
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Załączniki:

168_29_03_2017 Typ pliku: pdf 362.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-03-29 11:24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-03-29 11:24
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-23 11:25
XXVII/167/17
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/159/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Załączniki:

167_29_03_2017 Typ pliku: pdf 269.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-03-29 11:20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-03-29 11:20
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-23 11:23
XXVII/166/17
w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Lasowice Wielkie

Załączniki:

166_29_03_2017 Typ pliku: pdf 100.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-03-29 11:17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-03-29 11:18
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-23 11:18
XXVII/165/17
w sprawie określenia kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Załączniki:

165_29_03_2017 Typ pliku: pdf 100.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-03-29 11:15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-03-29 11:15
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-23 11:16
XXVII/164/17
w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice
Wielkie na lata 2012 – 2032”

Załączniki:

164_29_03_2017 Typ pliku: pdf 397.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-03-29 11:12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-03-29 11:12
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-23 11:13
XXVII/163/17
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2017 roku

Załączniki:

163_29_03_2017 Typ pliku: pdf 200.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-03-29 11:05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-03-29 11:05
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-23 11:06
XXVII/162/17
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Lasowice Wielkie

Załączniki:

162_29_03_2017 Typ pliku: pdf 198.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-03-29 11:02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-03-29 11:02
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-23 11:03
XXVII/161/17
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 

Załączniki:

161_29_03_2017 Typ pliku: pdf 377.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-03-29 10:07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-03-29 10:07
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-23 10:08
XXVII/160/17
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:

160_29_03_2017 Typ pliku: pdf 893.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-03-29 09:39
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-03-29 09:39
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-23 09:42
XXVI/159/17
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Załączniki:

159_02_03_2017 Typ pliku: pdf 362.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-03-02 09:23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-03-02 09:23
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-05-23 09:24
XXV/158/17
w sprawie przekazania środków finansowych przeznaczonych na służby prewencyjne w czasie
ponadnormatywnym

Załączniki:

158_22_02_2017 Typ pliku: pdf 94.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:48
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:48
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:47
XXV/157/17
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XVIII/95/16 z dnia 08 czerwca 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji

Załączniki:

157_22_02_2017 Typ pliku: pdf 93.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:47
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:47
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:45
XXV/156/17
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Załączniki:

156_22_02_2017 Typ pliku: pdf 502.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:45
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:43
XXV/155/17
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:

155_22_02_2017 Typ pliku: pdf 1.21 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:43
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:44
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:42
XXV/154/17
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez
Gminę Lasowice Wielkie.

 

Załączniki:

154_22_02_2017 Typ pliku: pdf 99.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:42
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:42
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:40
XXV/153/17
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Chocianowice na lata 2017- 2020”.

Załączniki:

153_22_02_2017 Typ pliku: pdf 834.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:40
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:40
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:38
XXV/152/17
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Jasienie na lata 2017- 2020”.

Załączniki:

152_22_02_2017 Typ pliku: pdf 1.25 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:38
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:37
XXV/151/17
w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych

Załączniki:

151_22_02_2017 Typ pliku: pdf 93.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:36
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:35
XXV/150/17
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2017 r. na Wójta Gminy Lasowice Wielkie

Załączniki:

150_22_02_2017 Typ pliku: pdf 189.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2017-02-22 08:35
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-22 08:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:33
XXIV/149/16
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Załączniki:

149_21_12_2016 Typ pliku: pdf 1,013.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-12-21 08:33
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-21 08:33
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:31
XXIV/148/16
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:

148_21_12_2016 Typ pliku: pdf 1.21 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-12-21 08:30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-21 08:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-27 08:29
XXIV/147/16
w sprawie określenia zasad przyznawania diety dla sołtysów z tytułu częściowego zwrotu kosztów
sprawowania społecznej funkcji sołtysa

Załączniki:

147_21_12_2016 Typ pliku: pdf 97.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-12-21 13:40
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-21 13:40
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:39
XXIV/146/16
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lasowice Wielkie na 2017 rok jako części strategii
rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie

Załączniki:

146_21_12_2016 Typ pliku: pdf 220.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-12-21 13:38
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-21 13:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:37
XXIV/145/16
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Lasowice Wielkie w drodze bezprzetargowej
kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego na czas oznaczony 10 lat w miejsce dotychczasowej

Załączniki:

145_21_12_2016. Typ pliku: pdf 93.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-12-21 13:37
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-21 13:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:35
XXIV/144/16
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XVIII/96/16 z dnia 08 czerwca 2016 r. w
sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji

Załączniki:

144_21.12.2016 Typ pliku: pdf 97.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Lasowice Wielkie
WytworzyłEdyta Barcz - inspektor2016-12-21 13:35
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-21 13:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-03-17 13:33
URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIELasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie tel. (77) 417 54 70 email: ug@lasowicewielkie.pl
Wygenerowano: 26 lipca 2017r. 20:35:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.