logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - rozbudowie sieci wodociągowej” na dz. nr: 84/19; 84/27; 84/17; 84/23, k. m. 4 w miejscowości Lasowice Wielkie

 

Lasowice Wielkie 14.05.2013 r.
 
GK.6733.7.2013
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
 
             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) podaje się do wiadomości :
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: „rozbudowie sieci wodociągowej na dz. nr: 84/19; 84/27; 84/17; 84/23,  k. m. 4 w miejscowości Lasowice Wielkie.
 
W ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy
Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19, od 730 - 1530 zapoznać się z zamierzeniami
inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 6
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-05-16 13:42:54
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-05-16 13:42:54