logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Wydział działalności gospodarczej

Proszę wybrać odpowiedni formularz Wydziału Działalności Gospodarczej:

● WDGiP-1 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
● WDGiP-1 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

● WDGiP-3 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej.
● WDGiP-3 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej.

● WDGiP-10 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Wniosek o udostępnienie nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam.
● WDGiP-10 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Wniosek o udostępnienie nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam.

● WDGiP-12 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Wniosek o wydanie opinii w sprawie lokalizacji tymczasowych punktów handlowych i gastronomicznych.
● WDGiP-12 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Wniosek o wydanie opinii w sprawie lokalizacji tymczasowych punktów handlowych i gastronomicznych.

● WDGiP-13 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Wniosek o zorganizowanie imprezy handlowej na wolnym powietrzu.
● WDGiP-13 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Wniosek o zorganizowanie imprezy handlowej na wolnym powietrzu.

● WDGiP-14 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Wniosek o zaopiniowanie w sprawie miejsc parkingowych.
● WDGiP-14 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Wniosek o zaopiniowanie w sprawie miejsc parkingowych.

● WDGiP-15 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
● WDGiP-15 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

● WDGiP-2 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
● WDGiP-2 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

● WDGiP-4 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Udzielanie informacji o przedsiębiorcach.
● WDGiP-4 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Udzielanie informacji o przedsiębiorcach.

● WDGiP-5 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecina.
● WDGiP-5 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecina.

● WDGiP-6 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
● WDGiP-6 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

● WDGiP-7 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
● WDGiP-7 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

● WDGiP-8 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Krajowy transport drogowy osób.
● WDGiP-8 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Krajowy transport drogowy osób.

● WDGiP-9 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Krajowy transport drogowy rzeczy.
● WDGiP-9 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Krajowy transport drogowy rzeczy.

● WDGiP-11 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne.
● WDGiP-11 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne.

● WDGiP-16 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego lub zezwolenie na wykonywanie przewozu osób.
● WDGiP-16 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego lub zezwolenie na wykonywanie przewozu osób.

● WDGiP-17 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego.
● WDGiP-17 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego.

● WDGiP-18 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego.
● WDGiP-18 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego.

● WDGiP-20 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
● WDGiP-20 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

● WDGiP-21 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Krajowy transport drogowy osób - zezwolenie na przewozy regularne specjalne.
● WDGiP-21 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Krajowy transport drogowy osób - zezwolenie na przewozy regularne specjalne.

● WDGiP-22 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Krajowy transport osób - zezwolenie na regularne przewozy osób.
● WDGiP-22 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Krajowy transport osób - zezwolenie na regularne przewozy osób.

● WDGiP-23 (Format EBF z podpisem cyfrowym przez WWW)
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
● WDGiP-23 (Format EBF z podpisem cyfrowym do pobrania)
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Metryka

Liczba odwiedzin 5
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2007-01-24 13:53:44
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2007-01-24 13:53:44