logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Lasowice Wielkie-„ budowy dwóch punktów oświetlenia drogowego ”

 

GK-7331/P-4/2010  
 
 
 
 OBWIESZCZENIE WÓJTA
                              GMINY Lasowice Wielkie
 
 
 
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla :                                                                                      
 
„ budowy dwóch punktów oświetlenia drogowego ”
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
 
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 i Dz. U z 2004r. Nr 6 poz. 41)
 
podaje się do wiadomości
 
Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. nr 24/2; 25/6 k. m. 2 w miejscowości Trzebiszyn
 
Uwagi i wnioski do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego należy składać w Urzędzie
Gminy Lasowice Wielkie 99A w pokoju 19 I piętro w formie pisemnej z podaniem
nieruchomości której dotyczy wniosek lub uwagi w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 8
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-06-11 13:27:00
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-06-11 13:27:00