logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Lasowice Wielkie budowy pięciu punktów oświetlenia ulicznego na dz. nr 54; k. m. 1, czterech punktów oświetlenia ulicznego na dz. nr 154, 155, 156 k. m. 2 w miejscowości Gronowice

 

GK-7331/P-5/2010  
 
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
Lasowice Wielkie
 
 
 
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla :                                                                                      
 
„ budowy pięciu punktów oświetlenia ulicznego na dz. nr 54; k. m. 1, czterech punktów
 
oświetlenia ulicznego na dz. nr 154, 155, 156 k. m. 2 w miejscowości Gronowice ”
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
 
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 i Dz. U z 2004r. Nr 6 poz. 41)
 
podaje się do wiadomości:
 
Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. nr 54; k. m. 1, dz. nr 154, 155, 156 k. m. 2 w miejscowości Gronowice.
 
 
Uwagi i wnioski do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego należy składać w Urzędzie
Gminy Lasowice Wielkie 99A w pokoju 19 I piętro w formie pisemnej z podaniem
nieruchomości której dotyczy wniosek lub uwagi w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 6
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2010-06-16 16:29:17
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2010-06-16 16:29:17