logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Trzebiszyn

 

Lasowice Wielkie 9.2.2012r.
 
GK.6733.1.2012
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
 
o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Trzebiszyn
 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)podaje się do wiadomości :
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na „budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowejw miejscowości Trzebiszyn    dz. nr:  
1/27; 1/9; k. m. 1, 10/3; 10/6; 102; 105/1; 106; 107; 109/2; 11; 110; 111; 113; 114; 115; 127/2; 14/2; 145; 146; 147; 148; 153; 156/2; 163; 165; 182; 186; 187; 19; 193/3;2/14; 2/16; 2/17; 20; 21; 24/1; 24/2; 25/2; 25/3; 25/5; 25/6; 260; 261/1; 261/3; 262/2; 263/2; 265/2; 269/1; 269/2; 27; 270; 271; 272/7; 272/9; 273/11; 273/13; 273/5; 274/1; 275/2; 276/2; 28/3; 28/7; 282/1; 286/1; 301/2; 32/2; 34/11; 35; 38; 45/4; 45/5; 45/7; 45/9; 56; 57/1; 57/3; 58; 6; 63; 64; 7; 77/4; 77/7; 77/8; 8; 83/1; 84/3; 9/3; 90/3; 91/2; 92/5; 92/7; 92/8; 93; 97; 99; k. m. 2,
2/12 k. m. 3.                                                                                                            
 
W ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy
Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19 od 730 - 1530 zapoznać się z zamierzeniami
inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia. 

Metryka

Liczba odwiedzin 8
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-02-13 08:26:12
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-02-13 08:26:12