logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia

 

 
 
 
GK.6733.8.2012                                                                       Lasowice Wielkie 27.04.2012 r.  
 
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA
GMINY LASOWICE WIELKIE
 
o zakończeniu  postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na
 
wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK-7331/P-1/2010 z dnia 22.04.2010
dot.: „budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia”
Zmiana polegać będzie na dodaniu do decyzji lokalizacyjnej działek:
- nr 47/1; 446/133; 195, k. m. 1 w miejscowości Wędrynia
 - dz. nr 6/4 k. m. 3 w miejscowości Lasowice Wielkie,
które to działki zostały omyłkowo pominięte we wniosku z dnia 21.01.2010 r. o wydanie „poprzedniej” decyzji lokalizacyjnej. Ponadto w decyzji zmieniającej należy usunąć działki o nr 4 i 6 k. m. 3 obręb Lasowice Wielkie oraz działkę nr 396/270 k. m. 1 obręb Wędrynia.
 
Uwagi i wnioski do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego należy składać w Urzędzie
Gminy Lasowice Wielkie 99A w pokoju 19 I piętro w formie pisemnej z podaniem
nieruchomości której dotyczy wniosek lub uwagi w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 8
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-04-27 15:19:17
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-04-27 15:19:17