logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE-budowie siedmiu punktów oświetlenia ulicznego

Lasowice Wielkie 25.04.2013 r.

 

GK.6733.5.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

 

 

       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., 647 z późn. zm.) oraz art.49 i art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r., nr. 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania:

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie siedmiu punktów oświetlenia ulicznego z zasilaniem linią napowietrzną NN na dz. nr: 556/207; 542/220; 555/207; 559/220; 558/221; 560/221; 562/226; 565/241; 571/262; 574/265; 498/280, k. m. 2  w miejscowości Jasienie.

 

W ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy

Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19, od 730 - 1530 zapoznać się z zamierzeniami

inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasowice Wielkie 25.04.2013 r.

 

GK.6733.5.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

 

 

       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., 647 z późn. zm.) oraz art.49 i art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r., nr. 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia, iż w toku prowadzonego postępowania:

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie siedmiu punktów oświetlenia ulicznego z zasilaniem linią napowietrzną NN na dz. nr: 556/207; 542/220; 555/207; 559/220; 558/221; 560/221; 562/226; 565/241; 571/262; 574/265; 498/280, k. m. 2  w miejscowości Jasienie.

 

W ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy

Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19, od 730 - 1530 zapoznać się z zamierzeniami

inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 9
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-04-26 09:24:16
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-04-26 09:24:16