logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

Lasowice Wielkie 19.09.2013 r.

 

GK.6733.8.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) podaje się do wiadomości  :

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej 15 kV w ramach zadani „Modernizacja linii napowietrzno kablowej 15 kV 40800 SN GPZ Kuniów – RS Lasowice i 41900 GPZ Kuniów – Trzebiszyn Ferma” na dz. nr: 665/81; 522/131; 521/131,  k. m. 2  w miejscowości Jasienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy

Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19, w godzinach urzędowania zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 9
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-09-19 16:24:11
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-09-19 16:24:11