logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2022”

Lasowice Wielkie, dnia 03.08.2022 r.

GK.271.13.2022

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2022”

 

Zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2022” na podstawie kryterium oceny ofert cena – 100 % wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

 

REVOL Sp. z.o.o. Sp. k.

ul. Senatorska 21/30-31

93-192 Łódź

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

 

Nr oferty

Wykonawca

cena – 100%

 

1.

Logistyka Odpadów –

Realizacje Sp. z.o.o.

ul. Szklana 20

43-300 Bielsko-Biała

85.827,64 zł

2.

Środowisko i Innowacje Sp. z.o.o.

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

79.373,90 zł

3.

REVOL Sp. z.o.o. sp. k.

ul. Senatorska 21/30-31

93-192 Łódź

59.881,41 zł

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 287
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2022-08-03 08:09:32
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2022-08-03 08:09:32