logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20042617
Oświadczenia majątkowe pracowników 20162518
Protokoły Komisji Rewizyjnej2440
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE2320
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE2167
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów2141
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH2064
283/20171927
284/171914
281/171832
Protokoły z posiedzeń sesji 20171825
259/171817
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY1816
Adres i telefony1778
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 1646
Składy komisji w kadencji 2018-20231644
276/171640
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie1619
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20171561
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.1557
Kierownictwo Urzędu1539
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20071530
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego1530
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice1504
Decyzje środowiskowe1480
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie1466
Protokoły Komisji Oświaty1459
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.1443
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II1432
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH1416
Lasowice Wielkie: Wykonanie znaków drogowych - tablic z nazwami miejscowości dwujęzycznymi w Gminie Lasowice Wielkie wraz z ich umieszczeniem przy drogach. 1412
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA1401
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.1396
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"1396
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty1391
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice1387
Protokoły z posiedzeń sesji 20121376
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20111366
118/121363
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu1356
Statut Gminy Lasowice Wielkie1345
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie1334
133/121330
139/121318
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20161295
138/121280
ROZEZNANIE CENOWE1271
Oświadczenia majątkowe radnych 20111265
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ1265
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1264
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/20141255
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego1247
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20061244
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1242
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”1242
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty1241
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20141238
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”1237
128/121236
141/121233
268/171233
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20151232
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów1230
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20131220
Z A W I A D O M I E N I E1214
125/121214
135/20121214
Protokoły z posiedzeń sesji 20161207
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA1205
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska1195
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie1192
140/121191
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1191
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1186
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE1184
266/171184
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.1183
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20141182
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20171182
O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania1180
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego1168
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy Lasowice Wielkie w roku 20071167
Zarządzenia 20101167
Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice1159
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty1157
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1155
Oświadczenia majątkowe 20151153
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1153
Wybór - sługi geodezyjno – kartograficzne w roku 20141153
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1151
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:001147
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1146
272/171146
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1141
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1137
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1137
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty1134
Zarządzenia w 20111133
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1130
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1127