logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Protokoły Komisji Rewizyjnej1568
Oświadczenia majątkowe pracowników 20161462
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE1222
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów1154
Protokoły z posiedzeń sesji 20171047
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 974
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.949
283/2017937
Adres i telefony928
284/17927
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice917
281/17903
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH899
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY894
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE865
259/17865
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.822
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego819
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2017816
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie812
276/17808
Kierownictwo Urzędu785
Protokoły Komisji Oświaty761
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego738
Składy komisji w kadencji 2010-2014735
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ705
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”699
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty695
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.692
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie688
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2011686
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska674
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH673
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II670
Statut Gminy Lasowice Wielkie664
Protokoły z posiedzeń sesji 2012658
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”652
Decyzje środowiskowe649
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"644
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu632
118/12632
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej631
268/17631
O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE629
133/12626
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 2014621
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2016621
O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania620
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2013614
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA612
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017606
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich606
266/17604
141/12601
138/12600
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice600
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2017 r.595
128/12595
279/17590
O B W I E S Z C Z E N I E Budowie sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m590
139/12588
Protokoły z posiedzeń sesji 2016588
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2015588
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko588
ROZEZNANIE CENOWE587
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.13.2017.ZJ586
272/17581
135/2012580
Oświadczenia majątkowe 2015577
256/17576
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE574
140/12573
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie573
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie569
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2015569
125/12569
277/17568
Oświadczenia majątkowe radnych 2011563
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie563
280/2017563
Uchwała numer XXVIII/173/17562
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - „Budowa skateparku – placu z kostki brukowej bezfazowej z urządzeniami”, na dz. nr: 1/20 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie562
264/17560
127/12560
136/12558
260/17557
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2014555
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 2007550
131/12550
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia549
Z A W I A D O M I E N I E548
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:00546
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy Lasowice Wielkie w roku 2007545
Świadczenia rodzinne545
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie543
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.542
Zwołuję na dzień 27 marca 2015 r. godz.12:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie541
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie540
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie540
Z a w i a d a m i a m535