logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Oświadczenia majątkowe pracowników 20163408
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH3296
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE3208
Protokoły Komisji Rewizyjnej3197
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20043069
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE3045
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów2953
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY2920
Protokoły z posiedzeń sesji 20172530
Składy komisji w kadencji 2018-20232480
Adres i telefony2478
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE2461
283/20172371
284/172365
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie2341
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 2332
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20172305
281/172288
259/172280
Kierownictwo Urzędu2216
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH2176
Protokoły Komisji Oświaty2175
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie2158
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II2153
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego2141
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.2137
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20072128
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice2107
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"2090
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.2079
276/172060
Decyzje środowiskowe2050
Protokoły z posiedzeń sesji 20122015
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu1948
Statut Gminy Lasowice Wielkie1937
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20161934
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”1931
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20111919
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA1911
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.1909
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie1903
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice1902
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty1846
ROZEZNANIE CENOWE1832
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1826
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1802
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1794
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20151789
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20141782
Protokoły z posiedzeń sesji 20161782
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1781
Oświadczenia majątkowe radnych 20111773
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20141766
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20061765
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.1764
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty1761
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1757
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:001755
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20171748
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”1746
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie1744
118/121744
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe 1742
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów1738
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. Budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice1735
Nabór na stanowisko pracownik socjalny1734
Taryfy opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia1732
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1726
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1724
Z A W I A D O M I E N I E1724
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1709
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20131704
133/121696
139/121692
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie1685
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.1683
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA1680
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1679
OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU1670
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"1668
Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice1667
Protokoły z sesji w 20111665
Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"1664
Zarządzenia w 20111663
138/121658
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty1658
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20131656
Oświadczenia majątkowe 20151647
Postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone1644
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego1637
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia - 28.03.20181636
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/20141636
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie1632
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie1627
Informacja o finansach publicznych za 2014 r.1627
Formularz Oświadczenia BIP1627
141/121621
128/121607
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ1604
Zarządzenia w 20111601