logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH5627
Oświadczenia majątkowe pracowników za 2016r.5478
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY5129
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE4868
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE4864
Protokoły Komisji Rewizyjnej4757
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów4514
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20044352
Składy komisji w kadencji 2018-20234165
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH4058
Adres i telefony4051
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie4047
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20173896
Protokoły z posiedzeń sesji 20173852
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE3780
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”3759
Protokoły Komisji Oświaty3634
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie3627
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"3606
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.3575
Kierownictwo Urzędu3565
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego3508
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20073504
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II3491
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.3474
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia - 28.03.20183444
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi3390
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. Budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice3387
Nabór na stanowisko pracownik socjalny3349
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2017 r.3320
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice3295
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 3285
Decyzje środowiskowe3284
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3270
Statut Gminy Lasowice Wielkie3259
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe 3239
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.3233
Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"3220
283/20173220
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20163218
281/173213
284/173207
Protokoły z posiedzeń sesji 20123206
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.3199
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20113199
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu3194
ROZEZNANIE CENOWE3173
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie3129
259/173112
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3109
Okresowa ocena przydatności wody do spożycia3091
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20143054
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20153033
Zarządzenia w 20113015
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20143003
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20062969
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20172961
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie2961
OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU2941
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie2940
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2932
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20072921
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2906
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie2904
Protokoły z posiedzeń sesji 20162903
odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieogarniczonego - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych2903
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20182899
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20132895
276/172892
Oświadczenia majątkowe 20152880
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2867
Zarządzenia w 20112854
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”2851
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"2849
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów2846
Oświadczenia majątkowe radnych 20112827
Taryfy opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia2825
Zarządzenia Wójta Gminy2822
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie2821
Świadczenia rodzinne2815
Protokoły Komisji Rewizyjnej 2018-20232813
Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor w referacie finansowym.2796
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20152789
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:002782
Protokoły z sesji w 20112774
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2773
Formularz Oświadczenia BIP2773
Informacja o finansach publicznych za 2014 r.2758
Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice2729
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty2712
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20142711
Lasowice Wielkie: wykonanie uzupełniających robót dla zadania Budowa kanalizacji2699
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.2694
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.2691
Protokoły z posiedzeń sesji 20142689
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2688
Zwołuję na dzień 25 kwietnia 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2679
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2672
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20132668
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice2663