logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH4850
Oświadczenia majątkowe pracowników za 2016r.4610
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY4364
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE4298
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE4205
Protokoły Komisji Rewizyjnej4189
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów3945
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20043817
Adres i telefony3498
Składy komisji w kadencji 2018-20233491
Protokoły z posiedzeń sesji 20173377
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH3349
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie3328
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE3285
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie3230
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20173229
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”3106
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"3081
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II3059
Protokoły Komisji Oświaty3059
Kierownictwo Urzędu3054
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego2982
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.2971
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20072969
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 2953
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice2925
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.2917
283/20172910
284/172901
281/172890
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. Budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice2867
259/172814
Protokoły z posiedzeń sesji 20122793
Decyzje środowiskowe2789
Nabór na stanowisko pracownik socjalny2758
Statut Gminy Lasowice Wielkie2743
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia - 28.03.20182733
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu2731
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20162715
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2705
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20112691
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi2682
ROZEZNANIE CENOWE2676
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe 2674
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.2671
Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"2666
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie2642
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.2630
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2620
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2017 r.2590
276/172584
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2561
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20152555
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20142541
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20142518
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20172512
Zarządzenia w 20112508
Protokoły z posiedzeń sesji 20162496
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2494
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20062484
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:002481
Oświadczenia majątkowe radnych 20112467
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2467
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie2459
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"2458
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie2434
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2430
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”2424
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2421
Okresowa ocena przydatności wody do spożycia2419
OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU2417
Taryfy opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia2417
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2409
Zarządzenia w 20112401
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów2398
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.2389
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie2389
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20132389
Oświadczenia majątkowe 20152384
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty2377
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice2376
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA2373
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20132371
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie2368
Protokoły z sesji w 20112356
Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice2345
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20072343
Świadczenia rodzinne2340
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20182337
Formularz Oświadczenia BIP2331
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - "Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla OSP w Jasieniu"2320
Informacja o finansach publicznych za 2014 r.2314
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty2314
Zarządzenia Wójta Gminy2309
Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor w referacie finansowym.2308
Protokoły z posiedzeń sesji 20142297
Protokoły Komisji Rewizyjnej 2018-20232282
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20152277
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2259
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20082256