logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Protokoły Komisji Rewizyjnej1763
Oświadczenia majątkowe pracowników 20161620
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE1436
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów1322
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE1288
Protokoły z posiedzeń sesji 20171182
283/20171102
Adres i telefony1089
284/171083
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 1069
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH1061
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.1054
281/171051
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY1033
259/171012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice979
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego946
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie943
276/17930
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2017921
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.913
Kierownictwo Urzędu910
Składy komisji w kadencji 2018-2023889
Protokoły Komisji Oświaty878
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego823
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie822
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ822
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”816
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty798
Decyzje środowiskowe796
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II796
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.794
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2011794
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH788
Statut Gminy Lasowice Wielkie785
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska781
Protokoły z posiedzeń sesji 2012774
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu762
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"752
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”742
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej739
268/17736
118/12734
133/12732
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 2014725
O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania722
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2016721
O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE720
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2013718
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA714
138/12711
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice711
139/12709
141/12706
ROZEZNANIE CENOWE703
266/17702
128/12701
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2015696
135/2012694
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017693
272/17692
279/17692
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich690
O B W I E S Z C Z E N I E Budowie sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m690
Oświadczenia majątkowe 2015687
140/12685
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2017 r.685
125/12685
Protokoły z posiedzeń sesji 2016681
256/17681
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko680
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.13.2017.ZJ676
277/17674
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie672
260/17668
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE667
264/17665
136/12664
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2015662
Uchwała numer XXVIII/173/17661
131/12660
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2014657
Oświadczenia majątkowe radnych 2011655
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - „Budowa skateparku – placu z kostki brukowej bezfazowej z urządzeniami”, na dz. nr: 1/20 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie655
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie654
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie653
Z A W I A D O M I E N I E651
280/2017651
127/12651
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia647
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie639
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie638
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 2007637
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy Lasowice Wielkie w roku 2007636
Świadczenia rodzinne634
Zarządzenia w 2011632
Oświadczenia majątkowe radnych 2013630
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.630
Zarządzenia Wójta Gminy629
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:00629