logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH6893
Oświadczenia majątkowe pracowników za 2016r.6857
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY6711
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE6043
Protokoły Komisji Rewizyjnej5845
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE5836
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów5459
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie5275
Składy komisji w kadencji 2018-20235219
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH5194
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20045185
Adres i telefony4996
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20174972
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”4777
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia - 28.03.20184733
Protokoły z posiedzeń sesji 20174680
Protokoły Komisji Oświaty4621
Kierownictwo Urzędu4543
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE4535
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi4532
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20074498
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"4493
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.4452
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2017 r.4410
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego4403
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II4374
Nabór na stanowisko pracownik socjalny4331
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.4313
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. Budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice4299
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie4296
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4291
Okresowa ocena przydatności wody do spożycia4227
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.4138
Decyzje środowiskowe4108
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20164081
ROZEZNANIE CENOWE4080
Statut Gminy Lasowice Wielkie4075
Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"4069
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20114049
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu4048
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie3912
Protokoły z posiedzeń sesji 20123902
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20143899
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe 3895
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice3867
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie3863
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.3854
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20183846
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20153835
Zarządzenia w 20113834
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 3815
odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieogarniczonego - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych3804
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20063796
OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU3786
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20073762
283/20173760
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20143751
281/173736
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie3736
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20173733
284/173706
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20133705
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3679
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie3674
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów3673
Świadczenia rodzinne3671
Zarządzenia Wójta Gminy3636
Zarządzenia w 20113623
Protokoły z posiedzeń sesji 20163622
Protokoły Komisji Rewizyjnej 2018-20233620
259/173610
Taryfy opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia3573
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie3537
Formularz Oświadczenia BIP3519
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”3493
Lasowice Wielkie: wykonanie uzupełniających robót dla zadania Budowa kanalizacji3486
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty3484
Protokoły z sesji w 20113476
Oświadczenia majątkowe 20153475
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.3463
Oświadczenia majątkowe radnych 20113458
Informacja o finansach publicznych za 2014 r.3434
Zwołuję na dzień 25 kwietnia 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3433
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20153421
276/173392
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3387
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20143370
Protokoły z posiedzeń sesji 20143352
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - droga w Gronowicach3344
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na koniec kadencji 20063343
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3337
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"3331
Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor w referacie finansowym.3313
Zarządzenia Wójta Gminy3309
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rozbudowa wodociągu3293
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego3281
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- droga w Wędryni3250
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2007 po objęciu stanowiska.3232
ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych3226
Oświadczenie majątkowe ranych na początek kadencji 2018-2023.3225