logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20042690
Oświadczenia majątkowe pracowników 20162684
Protokoły Komisji Rewizyjnej2584
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE2512
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE2342
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów2290
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH2280
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY2051
283/20172025
284/172008
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE1972
Protokoły z posiedzeń sesji 20171955
281/171926
Adres i telefony1916
259/171913
Składy komisji w kadencji 2018-20231798
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 1771
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie1765
276/171722
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20171706
Kierownictwo Urzędu1664
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego1648
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.1645
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20071634
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice1608
Protokoły Komisji Oświaty1596
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie1595
Decyzje środowiskowe1593
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.1564
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II1557
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH1555
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"1497
Protokoły z posiedzeń sesji 20121488
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.1482
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA1480
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice1472
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu1466
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty1460
Statut Gminy Lasowice Wielkie1452
Lasowice Wielkie: Wykonanie znaków drogowych - tablic z nazwami miejscowości dwujęzycznymi w Gminie Lasowice Wielkie wraz z ich umieszczeniem przy drogach. 1449
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20111446
118/121441
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie1429
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20161410
133/121410
139/121399
ROZEZNANIE CENOWE1372
138/121359
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1350
Oświadczenia majątkowe radnych 20111342
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ1340
Taryfy opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia1338
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20061332
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”1329
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20151325
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego1324
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1322
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty1320
141/121318
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20141315
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów1314
Protokoły z posiedzeń sesji 20161314
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/20141311
Z A W I A D O M I E N I E1309
128/121306
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1302
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20131298
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”1296
268/171293
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.1292
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA1288
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20141288
135/20121288
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie1285
125/121285
140/121269
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20171269
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1266
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1264
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska1257
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1252
266/171250
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:001248
Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice1245
O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania1244
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1243
Oświadczenia majątkowe 20151240
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1240
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy Lasowice Wielkie w roku 20071239
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty1239
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1235
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe 1233
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego1222
Wybór - sługi geodezyjno – kartograficzne w roku 20141217
Zarządzenia 20101217
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.1216
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1216
Postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone1213
272/171211
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1210