logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH3674
Oświadczenia majątkowe pracowników 20163642
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE3451
Protokoły Komisji Rewizyjnej3422
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE3283
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20043226
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY3191
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów3189
Protokoły z posiedzeń sesji 20172713
Składy komisji w kadencji 2018-20232710
Adres i telefony2673
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE2651
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie2517
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20172506
283/20172484
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 2482
284/172474
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH2431
281/172418
Kierownictwo Urzędu2405
259/172398
Protokoły Komisji Oświaty2379
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II2375
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie2370
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego2328
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20072319
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"2319
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice2305
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.2300
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.2266
Decyzje środowiskowe2204
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”2203
Protokoły z posiedzeń sesji 20122201
276/172170
Statut Gminy Lasowice Wielkie2137
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu2129
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20162108
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20112096
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie2073
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.2070
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA2031
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice2031
ROZEZNANIE CENOWE2030
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2008
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20151983
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1972
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty1970
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. Budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice1970
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20141968
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1959
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1953
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe 1950
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.1948
Protokoły z posiedzeń sesji 20161947
Nabór na stanowisko pracownik socjalny1945
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20141934
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1932
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:001930
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20061928
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20171926
Oświadczenia majątkowe radnych 20111920
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1907
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty1903
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie1903
Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"1899
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów1890
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1890
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”1889
Taryfy opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia1879
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1869
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia - 28.03.20181866
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie1855
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.1852
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20131852
Z A W I A D O M I E N I E1843
118/121843
Zarządzenia w 20111838
OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU1834
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"1831
Protokoły z sesji w 20111824
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1823
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20131822
Oświadczenia majątkowe 20151817
Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice1815
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi1809
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie1802
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie1796
Formularz Oświadczenia BIP1793
133/121793
139/121789
Informacja o finansach publicznych za 2014 r.1789
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA1782
Zarządzenia w 20111780
Postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone1771
Protokoły z posiedzeń sesji 20141770
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty1768
Świadczenia rodzinne1757
138/121751
Oświadczenia majątkowe radnych 20131741
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/20141739