logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH4154
Oświadczenia majątkowe pracowników 20163972
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE3800
Protokoły Komisji Rewizyjnej3695
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE3626
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY3610
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów3476
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20043435
Składy komisji w kadencji 2018-20232999
Adres i telefony2984
Protokoły z posiedzeń sesji 20172968
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE2899
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20172776
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH2771
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie2763
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie2680
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II2652
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 2639
Protokoły Komisji Oświaty2632
Kierownictwo Urzędu2629
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"2628
283/20172626
284/172622
281/172598
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”2580
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego2574
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice2562
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20072551
259/172538
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.2520
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.2507
Protokoły z posiedzeń sesji 20122438
Decyzje środowiskowe2420
Statut Gminy Lasowice Wielkie2368
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu2363
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. Budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice2352
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20112333
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20162320
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie2306
ROZEZNANIE CENOWE2300
276/172298
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.2293
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2260
Nabór na stanowisko pracownik socjalny2245
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe 2241
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2232
Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"2232
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2212
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20152206
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20142199
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia - 28.03.20182181
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.2179
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:002172
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2170
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20172164
Protokoły z posiedzeń sesji 20162162
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice2160
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi2157
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20142155
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2150
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA2147
Oświadczenia majątkowe radnych 20112141
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2140
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20062137
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2123
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie2111
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.2096
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów2090
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”2090
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty2089
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2089
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"2088
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty2087
Taryfy opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia2080
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie2074
Zarządzenia w 20112070
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2017 r.2070
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20132065
OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU2045
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20132044
Protokoły z sesji w 20112031
Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice2024
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie2019
Zarządzenia w 20112016
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2011
Oświadczenia majątkowe 20152004
Protokoły z posiedzeń sesji 20141995
Informacja o finansach publicznych za 2014 r.1983
Formularz Oświadczenia BIP1978
Świadczenia rodzinne1976
Z A W I A D O M I E N I E1965
118/121963
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - "Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla OSP w Jasieniu"1961
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20181951
Zarządzenia Wójta Gminy1946
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20081938
Oświadczenia majątkowe radnych 20131935
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20071934
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20151922