logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH6351
Oświadczenia majątkowe pracowników za 2016r.6222
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY6036
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE5522
Protokoły Komisji Rewizyjnej5394
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE5391
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów5074
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20044866
Składy komisji w kadencji 2018-20234782
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie4729
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH4727
Adres i telefony4569
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20174496
Protokoły z posiedzeń sesji 20174346
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”4292
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE4213
Protokoły Komisji Oświaty4199
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"4126
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia - 28.03.20184112
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.4083
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi4065
Kierownictwo Urzędu4060
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie4030
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20074008
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego4002
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.3969
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2017 r.3936
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II3931
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. Budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice3900
Nabór na stanowisko pracownik socjalny3867
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3834
Decyzje środowiskowe3756
Statut Gminy Lasowice Wielkie3735
Okresowa ocena przydatności wody do spożycia3731
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.3706
Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"3702
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20163698
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu3687
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20113659
ROZEZNANIE CENOWE3655
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe 3633
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice3610
Protokoły z posiedzeń sesji 20123600
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie3598
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.3590
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 3564
283/20173524
281/173518
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20143515
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20153502
Zarządzenia w 20113498
284/173484
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20063459
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20143428
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20073426
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20183423
OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU3422
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie3421
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3417
odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieogarniczonego - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych3404
259/173403
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie3399
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20173393
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20133345
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie3336
Protokoły z posiedzeń sesji 20163309
Świadczenia rodzinne3309
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty3306
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów3293
Protokoły Komisji Rewizyjnej 2018-20233272
Zarządzenia w 20113267
Zarządzenia Wójta Gminy3264
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie3257
Oświadczenia majątkowe 20153252
Taryfy opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia3240
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”3216
Formularz Oświadczenia BIP3185
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3184
276/173179
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20153176
Protokoły z sesji w 20113170
Oświadczenia majątkowe radnych 20113165
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3148
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"3145
Informacja o finansach publicznych za 2014 r.3130
Lasowice Wielkie: wykonanie uzupełniających robót dla zadania Budowa kanalizacji3124
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.3118
Zwołuję na dzień 25 kwietnia 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3096
Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor w referacie finansowym.3096
Protokoły z posiedzeń sesji 20143076
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20143073
ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych3032
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - droga w Gronowicach3012
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:003009
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3001
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2991
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na koniec kadencji 20062985
Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice2982
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty2968
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rozbudowa wodociągu2963