logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH5268
Oświadczenia majątkowe pracowników za 2016r.5046
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY4762
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE4601
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE4552
Protokoły Komisji Rewizyjnej4505
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów4267
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20044116
Składy komisji w kadencji 2018-20233849
Adres i telefony3798
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH3733
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie3693
Protokoły z posiedzeń sesji 20173636
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20173578
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE3549
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”3459
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie3451
Protokoły Komisji Oświaty3371
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"3347
Kierownictwo Urzędu3315
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.3305
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II3287
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego3279
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20073278
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.3239
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 3143
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. Budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice3136
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice3134
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia - 28.03.20183121
283/20173076
Nabór na stanowisko pracownik socjalny3074
284/173067
281/173065
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi3055
Decyzje środowiskowe3035
Statut Gminy Lasowice Wielkie3014
Protokoły z posiedzeń sesji 20123007
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3005
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2017 r.3004
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu2990
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20162985
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20112981
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe 2980
Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"2978
259/172975
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.2968
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.2958
ROZEZNANIE CENOWE2946
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie2903
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2881
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20142815
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20152811
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20142786
Okresowa ocena przydatności wody do spożycia2786
Zarządzenia w 20112777
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20172761
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20062750
276/172749
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2747
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie2729
Protokoły z posiedzeń sesji 20162728
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2720
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie2704
OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU2692
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”2683
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"2679
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie2677
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20182668
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2668
Oświadczenia majątkowe radnych 20112665
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20132661
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20072656
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów2655
Oświadczenia majątkowe 20152654
Zarządzenia w 20112651
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2643
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:002641
Taryfy opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia2636
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie2620
Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor w referacie finansowym.2596
Świadczenia rodzinne2583
Protokoły z sesji w 20112581
Protokoły Komisji Rewizyjnej 2018-20232580
Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice2577
Zarządzenia Wójta Gminy2569
Formularz Oświadczenia BIP2563
odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieogarniczonego - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych2561
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2559
Informacja o finansach publicznych za 2014 r.2558
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.2554
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20152552
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty2551
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2546
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20132535
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice2528
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA2520
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20142509
Protokoły z posiedzeń sesji 20142507
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.2487
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - "Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla OSP w Jasieniu"2477