logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH4525
Oświadczenia majątkowe pracowników 20164245
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE4054
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY3999
Protokoły Komisji Rewizyjnej3940
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE3920
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów3716
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20043625
Składy komisji w kadencji 2018-20233243
Adres i telefony3227
Protokoły z posiedzeń sesji 20173191
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE3098
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH3041
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie3001
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20172995
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie2993
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”2877
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II2853
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"2852
Protokoły Komisji Oświaty2848
Kierownictwo Urzędu2842
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 2784
283/20172774
284/172762
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego2758
281/172753
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice2752
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20072737
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.2722
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.2697
259/172685
Protokoły z posiedzeń sesji 20122625
Decyzje środowiskowe2605
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. Budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice2598
Statut Gminy Lasowice Wielkie2567
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu2526
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20112517
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20162504
ROZEZNANIE CENOWE2494
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie2489
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.2480
Nabór na stanowisko pracownik socjalny2472
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej2468
Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"2464
276/172449
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia - 28.03.20182448
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe 2443
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2442
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.2395
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi2394
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2385
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20152380
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20142374
Protokoły z posiedzeń sesji 20162348
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:002341
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20142341
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2341
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20172328
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2321
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2017 r.2320
Oświadczenia majątkowe radnych 20112310
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie2301
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2298
Zarządzenia w 20112297
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20062294
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2286
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice2271
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA2264
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2257
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”2252
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie2251
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów2248
Taryfy opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia2247
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.2244
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty2244
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"2242
OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU2230
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20132230
Zarządzenia w 20112220
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20132217
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie2215
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty2206
Protokoły z sesji w 20112200
Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice2196
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie2189
Oświadczenia majątkowe 20152183
Świadczenia rodzinne2159
Protokoły z posiedzeń sesji 20142150
Formularz Oświadczenia BIP2146
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2144
Okresowa ocena przydatności wody do spożycia2142
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20072141
Informacja o finansach publicznych za 2014 r.2141
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - "Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla OSP w Jasieniu"2139
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20182133
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20082125
Zarządzenia Wójta Gminy2120
Oświadczenia majątkowe radnych 20132105
118/122102
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20152095