logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Protokoły Komisji Rewizyjnej1895
Oświadczenia majątkowe pracowników 20161853
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE1649
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE1487
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów1487
Protokoły z posiedzeń sesji 20171347
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH1259
Adres i telefony1239
283/20171234
284/171223
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY1201
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 1180
281/171172
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.1167
259/171140
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice1104
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie1098
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego1062
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20171058
Składy komisji w kadencji 2018-20231054
276/171045
Kierownictwo Urzędu1039
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.1039
Protokoły Komisji Oświaty995
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie994
Decyzje środowiskowe960
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ931
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II930
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego928
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”918
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH906
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.905
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2011905
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu903
Statut Gminy Lasowice Wielkie901
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty899
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska889
Protokoły z posiedzeń sesji 2012883
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"874
O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania855
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej853
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2016853
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 2014847
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”843
118/12839
ROZEZNANIE CENOWE829
133/12826
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2013824
268/17821
O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE821
139/12812
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA812
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice810
138/12807
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2015807
141/12805
128/12804
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017797
Protokoły z posiedzeń sesji 2016794
266/17792
135/2012792
Oświadczenia majątkowe 2015788
125/12788
272/17782
279/17777
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2017 r.776
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie775
140/12774
O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.13.2017.ZJ773
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich770
256/17769
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko769
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE767
O B W I E S Z C Z E N I E Budowie sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m765
Oświadczenia majątkowe radnych 2011763
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2014763
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.759
277/17757
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie756
260/17755
Z A W I A D O M I E N I E754
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2015753
136/12752
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia750
131/12750
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - „Budowa skateparku – placu z kostki brukowej bezfazowej z urządzeniami”, na dz. nr: 1/20 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie749
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie748
264/17745
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie744
Oświadczenia majątkowe radnych 2013740
Uchwała numer XXVIII/173/17740
127/12737
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie735
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/2014734
Informacja o finansach publicznych za 2014 r.732
Zarządzenia w 2011731
Świadczenia rodzinne731
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.729
Zarządzenia w 2011728
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:00727