logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Oświadczenia majątkowe pracowników 20162915
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20042791
Protokoły Komisji Rewizyjnej2760
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE2714
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE2575
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH2540
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów2502
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY2295
283/20172136
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE2130
Protokoły z posiedzeń sesji 20172127
284/172127
Adres i telefony2080
281/172042
259/172034
Składy komisji w kadencji 2018-20232018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 1943
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie1937
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20171891
276/171839
Kierownictwo Urzędu1822
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego1794
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20071780
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie1778
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.1772
Protokoły Komisji Oświaty1768
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice1748
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II1738
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.1725
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH1723
Decyzje środowiskowe1722
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"1664
Protokoły z posiedzeń sesji 20121633
Statut Gminy Lasowice Wielkie1613
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA1610
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu1608
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.1604
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice1599
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20111594
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty1565
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20161562
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie1561
118/121546
133/121515
ROZEZNANIE CENOWE1497
139/121495
Lasowice Wielkie: Wykonanie znaków drogowych - tablic z nazwami miejscowości dwujęzycznymi w Gminie Lasowice Wielkie wraz z ich umieszczeniem przy drogach. 1491
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1482
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20151475
Oświadczenia majątkowe radnych 20111466
138/121463
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1463
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20061460
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”1459
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1457
Protokoły z posiedzeń sesji 20161454
Taryfy opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia1453
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty1449
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów1448
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20141445
Z A W I A D O M I E N I E1443
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1435
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ1435
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie1433
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20141430
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego1425
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.1418
141/121414
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/20141412
128/121411
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20171409
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20131402
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA1398
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:001398
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1395
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1394
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1392
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1386
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1384
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe 1382
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”1381
125/121380
135/20121380
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”1375
268/171368
Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice1364
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy Lasowice Wielkie w roku 20071363
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty1362
140/121361
Oświadczenia majątkowe 20151354
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.1352
Zarządzenia w 20111348
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska1346
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie1344
Postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone1340
Informacja o finansach publicznych za 2014 r.1338
O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania1334
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego1324
OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU1321
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1320