logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Oświadczenia majątkowe pracowników 20162110
Protokoły Komisji Rewizyjnej2103
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE1925
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE1741
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów1736
283/20171674
284/171657
281/171595
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH1579
259/171554
Protokoły z posiedzeń sesji 20171528
Adres i telefony1442
276/171419
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY1415
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 1327
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.1303
Składy komisji w kadencji 2018-20231274
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie1259
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice1255
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20171249
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego1231
Kierownictwo Urzędu1220
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.1190
Decyzje środowiskowe1175
118/121174
Protokoły Komisji Oświaty1166
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie1147
133/121143
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty1141
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA1131
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice1124
139/121120
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II1115
138/121098
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH1096
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.1080
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ1078
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie1071
Protokoły z posiedzeń sesji 20121069
268/171069
Statut Gminy Lasowice Wielkie1064
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20111062
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"1061
128/121055
141/121051
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu1049
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego1037
135/20121035
125/121033
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”1028
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/20141027
266/171020
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20161015
140/121012
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1005
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska1005
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”996
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty993
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów990
272/17990
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty987
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 2014985
ROZEZNANIE CENOWE984
O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania975
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty974
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2013970
279/17969
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2015962
ZAWIADOMIENIE959
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego953
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA946
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty941
Protokoły z posiedzeń sesji 2016940
256/17940
Oświadczenia majątkowe radnych 2011939
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 2007939
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie938
136/12935
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017935
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY934
Z A W I A D O M I E N I E932
277/17929
O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE929
Oświadczenia majątkowe 2015928
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.923
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie923
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE922
Wybór - sługi geodezyjno – kartograficzne w roku 2014922
Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice921
Z A W I A D O M I E N I E - Z w o ł u j ę na dzień 29 czerwca 2011 r. godz. 9.00 sesję921
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty919
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY916
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie912
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 2014910
260/17910
131/12908
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty900
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty899
127/12898
Postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone890