logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY7795
Oświadczenia majątkowe pracowników za 2016r.7775
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH7700
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE7295
Protokoły Komisji Rewizyjnej6386
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE6375
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów6084
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie5968
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH5917
Składy komisji w kadencji 2018-20235876
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20045556
Adres i telefony5527
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20175491
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”5400
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia - 28.03.20185286
Protokoły Komisji Oświaty5200
Protokoły z posiedzeń sesji 20175200
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi5127
Kierownictwo Urzędu5074
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.5011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II4976
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20074963
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE4961
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2017 r.4961
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"4947
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego4939
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie4882
Nabór na stanowisko pracownik socjalny4882
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4871
Okresowa ocena przydatności wody do spożycia4834
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.4816
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. Budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice4798
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.4694
Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"4584
Decyzje środowiskowe4518
Statut Gminy Lasowice Wielkie4504
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu4497
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20164491
ROZEZNANIE CENOWE4464
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20114427
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe 4417
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie4340
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20184333
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.4322
OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU4318
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20144313
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20154273
Zarządzenia w 20114262
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie4260
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice4247
odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieogarniczonego - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych4247
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20064240
Protokoły z posiedzeń sesji 20124225
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 4209
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20074172
283/20174162
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20144156
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20134133
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie4126
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20174122
281/174114
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie4102
284/174099
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie4091
Świadczenia rodzinne4085
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów4076
Zarządzenia Wójta Gminy4056
Protokoły Komisji Rewizyjnej 2018-20234048
Zarządzenia w 20114039
Protokoły z posiedzeń sesji 20163999
259/173991
Formularz Oświadczenia BIP3962
Taryfy opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia3939
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie3936
Informacja o finansach publicznych za 2014 r.3934
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty3912
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.3901
Lasowice Wielkie: wykonanie uzupełniających robót dla zadania Budowa kanalizacji3895
Zwołuję na dzień 25 kwietnia 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3888
Oświadczenia majątkowe 20153874
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”3861
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20153844
Protokoły z sesji w 20113828
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - droga w Gronowicach3777
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20143769
276/173763
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3757
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3738
Oświadczenia majątkowe radnych 20113737
Protokoły z posiedzeń sesji 20143732
Zarządzenia Wójta Gminy3726
Oświadczenie majątkowe ranych na początek kadencji 2018-2023.3721
Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor w referacie finansowym.3718
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego3703
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rozbudowa wodociągu3695
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na koniec kadencji 20063686
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"3676
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- droga w Wędryni3671
ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych3657
Oświadczenia majątkowe Radnych i przewodniczącego 2007 r. - kwiecień3631