logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Oświadczenia majątkowe pracowników za 2016r.7410
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH7321
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY7244
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE6401
Protokoły Komisji Rewizyjnej6167
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE6154
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów5778
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie5654
Składy komisji w kadencji 2018-20235624
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH5580
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20045416
Adres i telefony5318
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20175272
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”5150
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia - 28.03.20185079
Protokoły z posiedzeń sesji 20174950
Protokoły Komisji Oświaty4921
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi4906
Kierownictwo Urzędu4880
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE4793
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20074784
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"4755
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2017 r.4737
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.4735
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II4731
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego4693
Nabór na stanowisko pracownik socjalny4652
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4635
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. Budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice4607
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.4596
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie4592
Okresowa ocena przydatności wody do spożycia4590
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.4475
Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"4376
Decyzje środowiskowe4352
Statut Gminy Lasowice Wielkie4337
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20164318
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu4314
ROZEZNANIE CENOWE4312
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20114272
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie4182
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe 4159
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20144150
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.4147
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20184131
OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU4100
Zarządzenia w 20114098
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie4098
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20154090
Protokoły z posiedzeń sesji 20124089
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice4076
odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieogarniczonego - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych4073
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20064056
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 4051
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20074008
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20143987
283/20173974
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie3960
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20173951
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20133944
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3943
281/173934
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów3929
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie3920
Świadczenia rodzinne3920
284/173908
Zarządzenia Wójta Gminy3886
Protokoły Komisji Rewizyjnej 2018-20233877
Zarządzenia w 20113871
Protokoły z posiedzeń sesji 20163855
259/173805
Taryfy opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia3796
Formularz Oświadczenia BIP3784
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie3773
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty3727
Oświadczenia majątkowe 20153726
Lasowice Wielkie: wykonanie uzupełniających robót dla zadania Budowa kanalizacji3725
Informacja o finansach publicznych za 2014 r.3724
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”3719
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.3712
Zwołuję na dzień 25 kwietnia 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3706
Protokoły z sesji w 20113683
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20153671
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20143622
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3622
Oświadczenia majątkowe radnych 20113619
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - droga w Gronowicach3594
Protokoły z posiedzeń sesji 20143590
276/173582
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3569
Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor w referacie finansowym.3567
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na koniec kadencji 20063556
Zarządzenia Wójta Gminy3553
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rozbudowa wodociągu3534
Oświadczenie majątkowe ranych na początek kadencji 2018-2023.3526
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"3525
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego3518
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- droga w Wędryni3512
ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych3490
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2007 po objęciu stanowiska.3458