logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY9106
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH8923
Oświadczenia majątkowe pracowników za 2016r.8470
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE8036
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE7055
Protokoły Komisji Rewizyjnej6906
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów6895
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie6721
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH6715
Składy komisji w kadencji 2018-20236367
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”6248
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20046232
Protokoły Komisji Oświaty6044
Adres i telefony6038
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20176035
Protokoły z posiedzeń sesji 20175921
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia - 28.03.20185860
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi5813
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego5725
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.5668
Kierownictwo Urzędu5533
Nabór na stanowisko pracownik socjalny5481
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2017 r.5456
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II5449
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. Budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice5420
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej5419
Okresowa ocena przydatności wody do spożycia5413
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20075393
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE5375
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"5350
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie5333
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.5266
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.5225
Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"5111
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe 5054
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20064958
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu4904
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20184894
Decyzje środowiskowe4871
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20164871
odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieogarniczonego - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych4861
ROZEZNANIE CENOWE4818
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20114802
Statut Gminy Lasowice Wielkie4772
OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU4728
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie4709
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20144705
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20044670
Protokoły Komisji Rewizyjnej 2018-20234669
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20154645
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20074635
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie4633
Zarządzenia w 20114618
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.4573
Protokoły z posiedzeń sesji 20124573
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice4569
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20144535
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 4532
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie4523
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20134498
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20174485
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie4481
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów4440
283/20174429
Zarządzenia Wójta Gminy4383
281/174383
Taryfy opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia4380
284/174369
Zarządzenia w 20114365
Świadczenia rodzinne4365
Protokoły z posiedzeń sesji 20164354
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie4330
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.4294
Formularz Oświadczenia BIP4286
Lasowice Wielkie: wykonanie uzupełniających robót dla zadania Budowa kanalizacji4263
Informacja o finansach publicznych za 2014 r.4262
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie4258
259/174258
Oświadczenie majątkowe ranych na początek kadencji 2018-2023.4239
Zwołuję na dzień 25 kwietnia 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie4194
Oświadczenia majątkowe Radnych i przewodniczącego 2007 r. - kwiecień4192
Protokoły z sesji w 20114190
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - droga w Gronowicach4149
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty4144
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20154109
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”4107
ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych4103
Oświadczenia majątkowe 20154098
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rozbudowa wodociągu4087
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego4085
Protokoły z posiedzeń sesji 20144076
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- droga w Wędryni4063
Zarządzenia Wójta Gminy4054
Protokoły Komisji Komunalno - Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego 2018-20234030
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20144021
276/174017
Oświadczenia majątkowe radnych 20114004
Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor w referacie finansowym.3980
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3976
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie3973