logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Oświadczenia majątkowe pracowników 20163162
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE2980
Protokoły Komisji Rewizyjnej2975
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20042923
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH2853
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE2820
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów2738
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY2646
Protokoły z posiedzeń sesji 20172320
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE2283
Adres i telefony2271
Składy komisji w kadencji 2018-20232250
283/20172249
284/172239
281/172160
259/172152
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie2150
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 2148
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20172094
Kierownictwo Urzędu2013
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie1965
Protokoły Komisji Oświaty1965
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II1958
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego1958
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20071947
276/171947
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH1936
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.1933
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice1929
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.1912
Decyzje środowiskowe1873
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"1873
Protokoły z posiedzeń sesji 20121824
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu1775
Statut Gminy Lasowice Wielkie1771
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA1765
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.1752
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20111749
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20161743
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice1741
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie1728
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty1710
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”1655
ROZEZNANIE CENOWE1652
118/121640
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1636
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1634
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20151618
Zwołuję na dzień 30 listopada 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1611
Oświadczenia majątkowe radnych 20111608
Protokoły z posiedzeń sesji 20161608
133/121605
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20061603
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1602
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20141602
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty1601
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”1594
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20141592
Taryfy opłat zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba i Wędrynia1589
139/121587
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie1584
Z A W I A D O M I E N I E1583
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.1580
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów1577
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20171577
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:001576
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1572
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe 1571
138/121556
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1554
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA1547
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1546
Zwołuję na dzień 26.10.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1542
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20131538
Lasowice Wielkie: Wykonanie znaków drogowych - tablic z nazwami miejscowości dwujęzycznymi w Gminie Lasowice Wielkie wraz z ich umieszczeniem przy drogach. 1537
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1526
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego1523
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.1522
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ1519
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/20141518
Nabór na stanowisko pracownik socjalny1511
141/121510
128/121507
Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice1504
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie1502
Oświadczenia majątkowe 20151499
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty1497
Postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone1495
Zarządzenia w 20111491
OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU1488
ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"1487
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. Budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice1477
Informacja o finansach publicznych za 2014 r.1474
Protokoły z sesji w 20111474
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20131474
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy Lasowice Wielkie w roku 20071472
135/20121472
Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie1470
125/121470
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”1466