logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20042522
Oświadczenia majątkowe pracowników 20162304
Protokoły Komisji Rewizyjnej2270
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE2116
RADA GMINY LASOWICE WIELKIE1944
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów1941
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH1812
283/20171790
284/171775
281/171709
259/171685
Protokoły z posiedzeń sesji 20171675
Adres i telefony1599
REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY1598
276/171523
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie 1488
Składy komisji w kadencji 2018-20231470
Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie1423
Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.1419
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20071394
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20171392
Protokoły Komisji Komunalno -Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego1380
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice1377
Kierownictwo Urzędu1370
Lasowice Wielkie: Wykonanie znaków drogowych - tablic z nazwami miejscowości dwujęzycznymi w Gminie Lasowice Wielkie wraz z ich umieszczeniem przy drogach. 1365
Decyzje środowiskowe1322
Oświadczenie majątkowe pracowników w związku z powołaniem na stanowisko i odwołaniem w 2016 r.1307
Protokoły Komisji Oświaty1301
Sołectwa w Gminie Lasowice Wielkie1296
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II1278
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.1272
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty1270
118/121262
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA1258
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice1258
ZESPÓŁ GIMNAZJALNO - SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH WIELKICH1248
Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"1237
133/121233
Protokoły z posiedzeń sesji 20121228
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20111219
139/121216
Statut Gminy Lasowice Wielkie1206
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie1202
138/121184
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu1182
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ1160
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20161148
268/171148
128/121146
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego1144
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/20141142
Oświadczenia majątkowe radnych 20111140
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”1137
141/121133
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20061131
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1125
ROZEZNANIE CENOWE1125
125/121125
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”1122
135/20121122
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1121
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20141111
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska1107
266/171105
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20131104
140/121100
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty1100
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów1099
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20151091
Zarządzenia 20101090
O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania1086
Z A W I A D O M I E N I E1080
Protokoły z posiedzeń sesji 20161074
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA1072
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty1068
Zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1064
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego1063
272/171062
Protokó z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie1062
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1057
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20171054
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018r.1052
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20141049
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE1048
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1046
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy Lasowice Wielkie w roku 20071045
279/171043
Oświadczenia majątkowe 20151037
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty1036
ZAWIADOMIENIE1031
Wybór - sługi geodezyjno – kartograficzne w roku 20141030
Zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 r. sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie1030
Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice1029
O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE1028
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1024
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1021
136/121020
Zwołuję na dzień 28.09.2016 r. godz.14:001018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1017
Zarządzenia w 20111016