logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Odpowiedzi na zapytania

05.01.2021

Odpowiedź na pytanie nr 1 dot. Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

17.10.2019

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie w 2020 r.

17.06.2019

odpowiedź na pytania - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

17.06.2019

odpowiedź na pytania - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

12.06.2019

odpowiedź na pytanie nr 1 - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

04.03.2019

odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieogarniczonego - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych

17.08.2018

odpowiedź na pytanie - dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jasienie”

23.02.2018

Odpowiedź na pytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"

22.02.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. Budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

12.09.2017

Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"

05.09.2017

Odpowiedź na zapytanie nr 1 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"