logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Przetargi

20.10.2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie

23.05.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

03.02.2023

ZP.271.15.2022 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie

30.12.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowywanie i dostarczanie gotowych jednodaniowych obiadów w postaci drugiego dania oraz soczku lub napoju dla uczniów szkół podstawowych gminy Lasowice Wielkie

28.11.2022

Ogłoszenie - Dostawa węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

21.10.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły (ZP.271.13.2022)

20.10.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chocianowice (ZP.271.12.2022)

30.09.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg własności gminy Lasowice Wielkie

18.08.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie aplikacji mobilnej na telefon „Bioróżnorodność Gmin Lasowice Wielkie i Pokój”

08.08.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły

13.06.2022

Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego - działki w miejscowości Laskowice

12.05.2022

Zarządzenie nr 425/22 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

01.07.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z siecią energetyczną oświetleniową przy szkole podstawowej w miejscowości Chudoba" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych

02.06.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - „Rozbudowa Sali wiejskiej oraz rozbiórka budynków gospodarczych w miejscowości Laskowice" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych

18.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa laptopów, komputerów stacjonarnych PC, tabletów i oprogramowania biurowego w ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

13.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chocianowice

12.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

10.03.2022

Zarządzenie nr 401/22 Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

07.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie (ZP.271.3.2022)

16.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie

15.02.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie (ZP.271.1.2022)

07.01.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

24.11.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2

11.10.2021

Zarządzenie nr 341/21 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w 2021 roku

28.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa wiaty na boisku w Chocianowicach

03.08.2021

Zarządzenie nr 320/21 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w 2021 roku

27.07.2021

Zarządzenie nr 318/21 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w 2021 roku

11.08.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice (od drogi powiatowej nr 1328 O do cmentarza)

28.05.2021

Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gronowicach

21.06.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice

07.05.2021

Informacja o wyniku II przetargu niegraniczonego, publicznego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie

27.04.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU -pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie położonej w obrębie geodezyjnym Gronowice

27.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z przebudową

06.04.2021

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

06.04.2021

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2021 roku

04.03.2021

Informacja o wyniku I przetargu - odwołanie przetargu

04.02.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

13.01.2021

Zarządzenie nr 258/21 Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2021 roku

21.01.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

22.12.2020

Zarządzenie Nr 244/20 sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Lasowice małe i Laskowice

23.11.2020

Zarządzenie nr 236/20 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

22.09.2020

Zarządzenie nr 214/20 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu

14.10.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w m. Jasienie od km 0+045,00 do km 0+110,00

22.06.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE

10.06.2020

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA, ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie

10.06.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE

13.01.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

11.12.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE

20.11.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie w 2020 r.

21.10.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE W 2020 R.