logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Informacja z otwarcia ofert

23.03.2023

Informacja z otwarcia ofert - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2023

09.06.2021

Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Chudoba

08.01.2021

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

30.09.2020

Informacja z otwarcia ofert -Przebudowa drogi w m. Jasienie od km 0+045,00 do km 0+110,00

18.06.2020

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

15.05.2020

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

28.11.2019

Informacja z otwarcia ofert - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie”

21.10.2019

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie w 2020 r.

27.09.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00”

02.09.2019

Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie część I - IV

09.08.2019

Informacja z otwarcia ofert - „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych”

17.07.2019

Informacja z otwarcia ofert - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

21.06.2019

Informacja z otwarcia ofert - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

21.06.2019

Informacja z otwarcia ofert - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

27.05.2019

Informacja z otwarcia ofert - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”

20.05.2019

Informacja z otwarcia ofert - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe

15.05.2019

Informacja z otwarcia ofert - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś”

17.04.2019

Informacja z otwarcia ofert - „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”

27.03.2019

informacja z otwarcia ofert - „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”

25.03.2019

informacja z otwarcia ofert - „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 137, 75 km. 1 w Osi”

22.11.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice

23.10.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok

31.08.2018

informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony: "Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jasienie”.

30.08.2018

informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice”

03.08.2018

informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie

15.06.2018

Informacja z otwarcia ofert - Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba

22.05.2018

Informacja z otwarcia ofert - Zakup i dostawę średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Jasieniu

04.04.2018

Informacja z otwarcia ofert - Budowa parkingów typu P+R w miejscowości Jasienie oraz Lasowice Wielkie

28.02.2018

Informacja z otwarcia ofert - „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”

27.10.2017

Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"

15.09.2017

Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”

02.09.2016

Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie