logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

23.10.2019

Ponowne wyłożenie mpzp wsi Lasowice Wielkie - okolice nowego cmentarza

23.10.2019

Z A W I A D O M I E N I E Zwołuję na dzień 30 października 2019 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

22.10.2019

Zarządzenie Nr 118/19 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2019 - 2022

22.10.2019

Zarządzenie nr 119/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w 2019 roku

21.10.2019

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie w 2020 r.

21.10.2019

OGŁOSZENIE dotyczące konsultacji projektu REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE

21.10.2019

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lasowice Wielkie

17.10.2019

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie w 2020 r.

16.10.2019

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie w zakresie zmian wprowadzonych po pierwszym wyłożeniu

14.10.2019

okresowa ocena jakości wody: styczeń - wrzesień 2019 r.

11.10.2019

Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Lasowice Wielkie

11.10.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE W 2020 R.

08.10.2019

Odpadli z członkowstwa w OKW w Gminie Lasowice Wielkie po losowaniu w dniu 19 września 2019 roku.

07.10.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00

04.10.2019

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25-09-2019

04.10.2019

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH