logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Ostatnie aktualizacje

27.09.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. „Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.” (wezwanie do uzupełnienia Raportu; przedłużenie terminu na wydanie uzgodnienia)

25.09.2023

POSTANOWIENIE NR 283/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 wrzesnia 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 15 października 2023 r.

25.09.2023

POSTANOWIENIE NR 280/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

20.09.2023

OCENA PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA - wodociąg sieciowy w Chocianowicach - 19.09.2023

19.09.2023

Zwołuję na dzień 27 września 2023r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

19.09.2023

LOSOWANIE - INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 września 2023 r.

15.09.2023

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 września 2023 roku

15.09.2023

Petycja z dnia 11.09.2023r.

14.09.2023

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 18.09.2023r. (poniedziałek) godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

14.09.2023

ZARZĄDZENIE NR 619/23

13.09.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" (wezwanie do uzupełnienia Raportu; przedłużenie terminu na wydanie uzgodnienia)

13.09.2023

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 19.09.2023r. (wtorek) godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

13.09.2023

Zarządzenie Nr 616/2023-w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

13.09.2023

Zarządzenie Nr 615/2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

13.09.2023

UCHWAŁA NR LV/427/23

13.09.2023

UCHWAŁA NR LV/426/23