logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

03.08.2021

Drodzy Mieszkańcy! Minęło już 68% czasu przeznaczonego na dokonanie spisu w Narodowym Spisie Powszechnym 2021!

03.08.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa wiaty na boisku w Chocianowicach

03.08.2021

Aktualizacja nr 2 planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

03.08.2021

Zarządzenie nr 320/21 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w 2021 roku

02.08.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usługi: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2021”

29.07.2021

Ocena okresowa jakości wody - wodociąg sieciowy Chocianowice

28.07.2021

Mieszkańcy Lasowic Wielkich! W dniu 02.08.2021 r. (poniedziałek) Rachmistrz będzie spisywał mieszkańców Lasowic Wielkich w sali wiejskiej!

27.07.2021

Zarządzenie nr 318/21 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w 2021 roku

23.07.2021

Zapraszamy do naszego stanowiska do samospisu w Urzędzie Gminy, pokój 14!

22.07.2021

‼ Mieszkańcy Chocianowic ‼ W dniu 26.07.2021 r. (poniedziałek) Rachmistrz będzie spisywał mieszkańców Chocianowic w sali wiejskiej ‼

21.07.2021

Zachęcamy do spisywania się przez stronę: www.spis.gov.pl!

19.07.2021

Przypominamy, że rachmistrzowie spisowi będą stacjonarnie spisywać dzisiaj mieszkańców!

14.07.2021

Spotkanie dotyczące założeń i korzyści programu "Profilaktyka 40 plus"!

13.07.2021

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2021 r. na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

30.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice (od drogi powiatowej nr 1328 O do cmentarza)

12.07.2021

Rachmistrzowie przeprowadzają wywiady bezpośrednie - prosimy o odbieranie telefonu z numeru 22 828 88 88! ☎☎☎