logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

08.03.2021

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: „Budowa sieci wodociągowej”

04.03.2021

Informacja o wyniku I przetargu - odwołanie przetargu

03.03.2021

UWAGA MIESZKAŃCY‼ Ważna informacja dotycząca kwitariuszy opłat za wywóz odpadów ♻️♻️

03.03.2021

Odpowiedz na petycji z dnia 13.12.2020

26.02.2021

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 24.02.2021

26.02.2021

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24-02-2021

25.02.2021

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE SPORTU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU

24.02.2021

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA ROK 2021 Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

24.02.2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Stan w dniu 01.01.2021 r.

18.02.2021

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej Wędrynia o mocy do 150MW zlokalizowana na terenie gminy Lasowice Wielkie, powiat Kluczborski, województwo opolskie”

16.02.2021

Zwołuję na dzień 24 lutego 2021 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

12.02.2021

Przypominamy, że nabór na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 został przedłużony do 16 lutego 2021 ‼ Zapraszamy ‼

09.02.2021

UWAGA ‼ termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 został przedłużony do 16 lutego 2021 r. do 15:30 ‼

08.02.2021

Tylko 2 dni pozostały na złożenie oferty na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym 2021!

08.02.2021

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO „Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV w m. Chudoba Oleska, sieć nN zasilana ze stacji Chudoba wieś obw. staw”

04.02.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU