logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

23.04.2018

ZARZĄDZENIE Nr 368 / 2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich.

20.04.2018

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Dwuetapowa budowa obory dla krów mlecznych o obsadzie do 170 DJP (pierwszy etap do 80 DJP, kolejny do 170 DJP)” w Lasowicach Wielkich

18.04.2018

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 ROK

18.04.2018

Zwołuję na dzień 25 kwietnia 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

17.04.2018

Protokoły z posiedzeń sesji 2018

10.04.2018

DECYZJA ŚRODOWISKOWA DOT. KANALIZACJI WSI LASOWICE MAŁE

04.04.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

04.04.2018

Informacja z otwarcia ofert - Budowa parkingów typu P+R w miejscowości Jasienie oraz Lasowice Wielkie

04.04.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU7004 A” wraz z zasilaniem na dz. nr: 614/256; 666/81; 717/81 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie.