logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

19.06.2018

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. USTALENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: „Kino plenerowe – wybudowanie podestu przy budynku remizy”, na działce nr: 539/80 arkusz mapy 6, w miejscowości Laskowice.

18.06.2018

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A” wraz z zasilaniem, na działkach nr: 614/256; 666/81; 717/81 arkusz mapy 2, w miejscowości Jasienie.

15.06.2018

Informacja z otwarcia ofert - Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba

06.06.2018

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4 X 4 dla OSP w Jasieniu”

06.06.2018

dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Lasowice Wielkie

05.06.2018

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DOT. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 o długości 54,0 m wykonany metodą bezwykopową”, na dz. nr: 176/103 arkusz mapy 7, dz. nr: 263/102; 387/103; 388//23; 101 arkusz mapy 6 w miejscowości Chocianowice.

05.06.2018

UCHWAŁA NR XL/254/18

05.06.2018

UCHWAŁA NR XL/253/18

05.06.2018

UCHWAŁA NR XL/252/18

05.06.2018

UCHWAŁA NR XL/251/18

05.06.2018

UCHWAŁA NR XL/250/18

05.06.2018

UCHWAŁA NR XL/249/18

05.06.2018

UCHWAŁA NR XXXIX/248/18

05.06.2018

UCHWAŁA NR XXXIX/247/18