logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

18.09.2018

379/18

18.09.2018

ESTAWIENIE DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

14.09.2018

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GRONOWICE

14.09.2018

ZESTAWIENIE DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE LASOWICE WIELKIE

14.09.2018

Informacja o skladzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kluczborku

14.09.2018

Informacja o dyżurach Powiatowej Kimisji Wyborczej w Kluczborku

13.09.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRONY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 317/1; 291/49 arkusz mapy 4, w miejscowości Lasowice Wielkie.

13.09.2018

OBWIESZCZENIE - O UPRAWNIENIACH STRONY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 318 arkusz mapy 4, w miejscowości Lasowice Wielkie.

12.09.2018

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 12 września 2018 roku

12.09.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego - „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice”

11.09.2018

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego”, na działce nr 243/46 arkusz mapy 5, w miejscowości Chocianowice.