logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

19.08.2019

zapytanie ofertowe - „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2019”

16.08.2019

ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie

14.08.2019

OGŁOSZENIE NR 3/2019 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 14 sierpnia 2019 r. Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. płac i księgowości

12.08.2019

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

12.08.2019

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

09.08.2019

Informacja z otwarcia ofert - „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych”

05.08.2019

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2019 ROKU

05.08.2019

OGŁOSZENIE NR 2/2019 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 02 sierpnia 2019 r. Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. księgowości

05.08.2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NR 1 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

02.08.2019

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2018 r.

02.08.2019

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2019

31.07.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych

29.07.2019

Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 r.

24.07.2019

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1326 O na odcinku 0,500 km (od km 9 + 750 do km 10 + 250 str. lewa) – chodnik w miejscowości Jasienie wraz z budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym”

17.07.2019

Informacja z otwarcia ofert - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

17.07.2019

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych - "Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn"