logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

17.08.2018

odpowiedź na pytanie - dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jasienie”

16.08.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jasienie

14.08.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice w ramach zadania pn; Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba

08.08.2018

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w procesach R3 i R12, na działkach nr 1/18, 1/52, 1/52, położonych w Trzebiszynie nr 67, gmina Lasowice Wielkie, województwo opolskie”.

07.08.2018

OBWIESZCZENIE - W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 50 ÷ 125 mm i osiedlowej pompowni ścieków w miejscowości Lasowice Małe

03.08.2018

informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie

03.08.2018

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2018 r. - na realizację zadań z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ

02.08.2018

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2018 r. - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej CZ. II

01.08.2018

OBWIESZCZENIE - O WYDANIU DECYZJI DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej”, na działkach nr: 755/88; 965/88; 959/88 arkusz mapy 1, w miejscowości Jasienie.

27.07.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 243/46 arkusz mapy 5 w miejscowości Chocianowice.

27.07.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 318 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie.

27.07.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Budowa oświetlenia drogowego”, na dz. nr: 317/1; 291/49 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie.