logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

19.04.2021

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020

16.04.2021

Trwa OBOWIĄZKOWY Narodowy Spis Powszechny!

15.04.2021

UCHWAŁA NR XXVII/219/21

15.04.2021

UCHWAŁA NR XXVII/218/21

15.04.2021

Uchwała nr XXVII/217/21

15.04.2021

Protokoły z posiedzeń sesji 2018-2023

15.04.2021

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 19.04.2021 r.

15.04.2021

Zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ZRID dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)"

14.04.2021

Link do platformy miniPortal

14.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z przebudową

14.04.2021

1 kwietnia br. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: www.spis.gov.pl i weź udział w loterii! ????

13.04.2021

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w województwie opolskim w 2021 r.

13.04.2021

Petycja - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021

13.04.2021

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 20.04.2021 r.

12.04.2021

Zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)"

12.04.2021

Oficjalny Wniosek/Petycja* - na mocy art. 63 Konstytucji RP - w trybie Ustawy o petycjach