logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

26.03.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - KANALIZACJA SANITARNA CIŚNIENIOWA WSI GRONOWICE

24.03.2020

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2019 ROK

17.03.2020

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO – ROZEZNANIA RYNKU

16.03.2020

Informacja o odwołaniu sesji 25 marca 2020 r.

12.03.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - "Rozbudowa obory dla bydła w technologii hodowli na wysokiej ściółce dla potrzeb zabezpieczenia powierzchni dla pełnej obsady hodowli w jednym budynku na dz. nr 443/50 ark.m. 1 w Wędryni”.

12.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów

11.03.2020

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - wydanie pozwoleń wodnoprawnych

11.03.2020

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - wydanie pozwoleń wodnoprawnych

10.03.2020

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26-02-2020

10.03.2020

Odpowiedz na zapytania z zesji 26 luty 2020 r.

10.03.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Chocianowice, nr działek 103/10 oraz 108/9, obręb 0071 Chocianowice, jednostka ewidencyjna 160403_2 Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie ”.

04.03.2020

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2020 roku

03.03.2020

Protokoły z posiedzeń sesji 2018-2023

03.03.2020

Dyżury Urzędnika Wyborczego w gminie Lasowice Wielkie

03.03.2020

Zapytania z zesji 26 luty 2020 r.

03.03.2020

ZAWIADOMIENIE - wyłączenie kart adresowych zabytków z gminnej ewidencji zabytków