logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

24.09.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia” - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

23.09.2021

330/21

23.09.2021

329/21

23.09.2021

328/21

23.09.2021

327/21

23.09.2021

326/21

23.09.2021

325/2021

23.09.2021

324/21

23.09.2021

323/21

23.09.2021

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W LASOWICACH WIELKICH- inspektor ds. zamówień publicznych

23.09.2021

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W LASOWICACH WIELKICH - inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i obsługi Rady Gminy

21.09.2021

Zwołuję na dzień 29 września 2021 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

17.09.2021

Okresowa ocena jakości wody z wodociągu sieciowego CHOCIANOWICE - 15.09.2021

16.09.2021

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 23.09.2021 r. / środa / godz. 13:00

16.09.2021

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 20.09.2021 r. / poniedziałek/ godz. 8:00

14.09.2021

Ocena okresowa jakości wody - wodociąg sieciowy Chocianowice