logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

06.06.2023

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa wsi Ciarka gm. Lasowice Wielkie”

05.06.2023

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31.05.2023 r.

02.06.2023

Uchwaa nr 2/2023 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

02.06.2023

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowe nr IN.I.7820.10.2023.KD

02.06.2023

Ogłoszenie o wyborach ławników sądowych na kadencję 2024-2027

01.06.2023

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEHD 63mm i sieć wodociągowa PEHD 110mm”

30.05.2023

RAPORT O STANIE GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 2022

30.05.2023

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2022 R.

30.05.2023

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2022 rok

29.05.2023

Informacja o finansach publicznych za 2022r.

26.05.2023

NOWA CENA WĘGLA! 1800 ZŁ ZA 1 TONĘ!

24.05.2023

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad gm. Lasowice Wielkie

23.05.2023

Monitoring jakości wody - 22.05.2023

23.05.2023

Zwołuję na dzień 31 maja 2023r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

23.05.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

26.05.2023

Rusza sprzedaż końcowa węgla w Gminie Lasowice Wielkie!