logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

07.11.2019

OBWIESZCZENIE - O PRZEPROWADZENIU OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA - „Budowa budynku biurowo – socjalnego z magazynem na działce nr 60/5 w miejscowości Lasowice Wielkie”

07.11.2019

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

06.11.2019

OGŁOSZENIE dot. konsultacji ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

05.11.2019

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

04.11.2019

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30-10-2019

04.11.2019

UCHWAŁA NR XII/104/19

04.11.2019

UCHWAŁA NR XII/103/19

04.11.2019

UCHWAŁA NR XII/102/19

04.11.2019

UCHWAŁA NR XII/100/19

04.11.2019

UCHWAŁA NR XII/99/19

04.11.2019

UCHWAŁA NR XII/98/19

04.11.2019

UCHWAŁA NR XII/97/19

04.11.2019

Uchwała_Nr_XII_96_25_09_2019

25.10.2019

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO W CHOCIANOWICACH - 02.10.2019

23.10.2019

Ponowne wyłożenie mpzp wsi Lasowice Wielkie - okolice nowego cmentarza

23.10.2019

Z A W I A D O M I E N I E Zwołuję na dzień 30 października 2019 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.