logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

17.05.2021

Link do spotkania - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium - 19.05.2021 r. o godz. 15:00.

17.05.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA - "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 69/23, 70/23, 59/29, 81/26 (arkusz 3) oraz 27 (arkusz 3), w obrębie geodezyjnym Kuniów, Gmina Kluczbork, powiat kluczborski"

14.05.2021

Informujemy, że rachmistrzowie spisowi w dzwonią do mieszkańców z numeru 22 828 88 88 !!

14.05.2021

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 17.05.2021 r.

14.05.2021

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Komunalno – Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 19.05.2021 r.

14.05.2021

OBWIESZCZENIE o uprawnieniach stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania - „Budowa budynku gospodarczego”, w miejscowości Wędrynia

14.05.2021

wołuję posiedzenie K o m i s j i Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 18.05.2021 r. / wtorek / godz. 13:00

17.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice

13.05.2021

Sprawozdanie finansowe za 2020 r

12.05.2021

Drodzy Mieszkańcy! W razie wątpliwości sprawdźcie tożsamość rachmistrza, który do Was dzwoni!

12.05.2021

293/2021

12.05.2021

292/2021

12.05.2021

291/2021

12.05.2021

290/2021

12.05.2021

289/2021

12.05.2021

288/2021