logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

14.07.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie – część II Zamówienia

10.07.2020

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27-05-2020

09.07.2020

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubniany dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany"

08.07.2020

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lasowice Wielkie

07.07.2020

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24-06-2020

07.07.2020

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY - WODOCIĄG W CHOCIANOWICACH - I półrocze 2020 r.

06.07.2020

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

03.07.2020

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE - z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

03.07.2020

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE - z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

01.07.2020

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH lipiec 2020 r. - marzec 2021 r.

30.06.2020

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

29.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie, cz. I, cz. II

25.06.2020

Głosuj Bezpiecznie

25.06.2020

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2020 ROKU

25.06.2020

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY LASOWICE WIELKIE OD 01.07.2020 R.

23.06.2020

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa publicznego placu zabaw”, na dz. nr 415/60 arkusz mapy 4 w miejscowości Chocianowice