logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

17.01.2019

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOT PRZEDSIĘWZIĘCIA : „Rozbudowa strzelnicy myśliwskiej na części działki nr 67 km. 5, obręb 0075 Jasienie, gmina Lasowice Wielkie"

17.01.2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ROKU 2019

16.01.2019

Postanowienie w sprawie powołania OKW 14 stycznia 2019

08.01.2019

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 1/2018

07.01.2019

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO W CHOCIANOWICACH - 03.01.2019

03.01.2019

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO W CHOCIANOWICACH - 31.12.2018

03.01.2019

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Lasowicach Wielkich z dnia 2 stycznia 2019 r.

03.01.2019

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 2 stycznia 2019 roku

03.01.2019

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 2 stycznia 2019 roku

02.01.2019

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Dwuetapowa budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie do 250 DJP i rozbudowa istniejącej obory do 40 DJP na działkach nr 18/14, 18/26, 18/25 obręb Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 1".

31.12.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 - inspektor w Referacie Finansowym

27.12.2018

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 grudnia 2018 r.

27.12.2018

OGŁOSZNIE

22.12.2018

ZAPYTANIE CENOWE Świadczenie w 2019 r. usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Lasowice Wielkie.

19.12.2018

Wzory oświadczeń dla kandydatów

18.12.2018

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice”