logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

01.07.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad gm. Lasowice Wielkie

30.06.2022

Oświadczenie majątkowe radnych za rok 2021r.

29.06.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE de63mm”

28.06.2022

Przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego w Chocianowicach - 27.06.2022

27.06.2022

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 20 czerwca 2022 r. znak GL.RUZ.4210.248.2021.AK

24.06.2022

Petycja z dnia 13 czerwca 2022r. rodzice dzieci z przedszkola w Jasieniu

22.06.2022

UCHWAŁA NR XLI/323/22

22.06.2022

UCHWAŁA NR XLI/322/22

22.06.2022

UCHWAŁA NR XLI/321/22

22.06.2022

UCHWAŁA NR XLI/320/22

22.06.2022

UCHWAŁA NR XLI/319/22

22.06.2022

UCHWAŁA NR XLI/318/22

22.06.2022

UCHWAŁA NR XLI/317/22

22.06.2022

UCHWAŁA NR XLI/316/22

20.06.2022

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - dot. Budowy drogi ekspresowej S11

15.06.2022

Zwołuję posiedzenie Komisji Komunalno- Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 21.06.2022 r. (wtorek) godz.15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich .