logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

25.10.2021

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 rok

19.10.2021

Zwołuję na dzień 27 października 2021 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

13.10.2021

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 18.10.2021r.

21.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2

11.10.2021

Aktualizacja nr 3 Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

11.10.2021

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie dotyczące konsultacji projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2022

11.10.2021

Zarządzenie nr 341/21 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w 2021 roku

07.10.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej”

05.10.2021

UCHWAŁA NR XXXII/256/21

05.10.2021

UCHWAŁA NR XXXII/255/21

05.10.2021

UCHWAŁA NR XXXII/254/21

05.10.2021

UCHWAŁA NR XXXII/253/21

05.10.2021

337/2021

05.10.2021

336/2021

05.10.2021

335/2021

05.10.2021

334/2021