logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

19.04.2019

zawiadomienie o odrzuceniu ofert - „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”

18.04.2019

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów pokablowych w procesie R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11) na działkach nr 542/16 i 543/16 km 14 w miejscowości Lasowice przy ul. Bierdzańskiej13"

17.04.2019

Informacja z otwarcia ofert - „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”

16.04.2019

Zwołuję na dzień 24 kwietnia 2019 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

11.04.2019

Oświadczenie majątkowe radnych 2019

11.04.2019

Zarzadzenie w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

11.04.2019

Postanowienie KW w Opolu I w sprawie podziału Gminy Lasowice Wielkie na stałe obwody głosowania

10.04.2019

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

08.04.2019

Dyżury Urzędnika Wyborczego w Gminie Lasowice Wielkie

08.04.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 137, 75 km. 1 w Osi

02.04.2019

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia: "Budowa linii kablowej 15 kV wraz ze złączem kablowym ZK pomiędzy stacjami transformatorowymi Sobisz ( gmina Lasowice Wielkie) i Leśna 2 (gmina Olesno) ” na części dz. nr 75/7 arkusz mapy 9, na dz. nr: 75/3; 152 ark. mapy 9, dz. nr: 73/3; 74/1; 127/1 ark. mapy 8 w miejscowości Chudoba"

02.04.2019

ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych

02.04.2019

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO W CHOCIANOWICACH - 01.04.2019

02.04.2019

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO W CHOCIANOWICACH - 01.04.2019

02.04.2019

informacja o unieważnieniu postępowania - Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych