logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

17.07.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie

16.07.2018

OBWIESZCZENIE - o uprawnieniach stron dot. przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej”, na dz. nr: 755/88; 965/88; 959/88 arkusz mapy 1, w miejscowości Jasienie.

16.07.2018

W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2018 roku

11.07.2018

okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2018 r.

06.07.2018

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2018”

02.07.2018

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba. Część I, Część III."

28.06.2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT - W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2018

26.06.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba.” – CZĘŚĆ II

26.06.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usługi: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2018”

26.06.2018

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA: "Przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej” na dz. nr: 755/88; 965/88; 959/88 arkusz mapy 1 w miejscowości Jasienie.