logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

17.07.2019

Informacja z otwarcia ofert - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

17.07.2019

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych - "Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn"

16.07.2019

Formularze na podatki lokalne obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

15.07.2019

Zarządzenie Nr 86/19 Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy

15.07.2019

Zarządzenie Nr 85/19 Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy

11.07.2019

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

09.07.2019

apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

09.07.2019

OGŁOSZENIE NR 1/2019 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Stanowisko pracy: inspektor ds. księgowości

08.07.2019

informacja o wyniku naboru

04.07.2019

UWAGA ROLNICY - SUSZA (wnioski do 17.07.2019 r.)

03.07.2019

Zarządzenie nr 83/19 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

03.07.2019

Dyżury i składy komisji.

02.07.2019

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO W CHOCIANOWICACH - 01.07.2019

02.07.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

02.07.2019

projekt planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wiekie

01.07.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie