logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Ostatnie aktualizacje

23.07.2024

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2024

23.07.2024

GML - Przystąpienie do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy

22.07.2024

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Lasowice Wielkie oraz uchwały o Komitecie Rewitalizacji

19.07.2024

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

18.07.2024

Zwołuję na dzień 26 lipca 2024 r. godz. 13:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

18.07.2024

Ogłoszenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Lasowice Wielkie

18.07.2024

OGŁOSZENIE o podjęciu przez gminę Kluczbork uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego mają zostać zlokalizowane elektrownie wiatrowe

16.07.2024

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia - 12.07.2024

15.07.2024

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 18.07.2024r. (czwartek) godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

15.07.2024

Petycja - wniosek z dnia 10 lica 2024r. Inicjatywa - Janwosc i Transparentnosc - zwięszka wzrost PKB

11.07.2024

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11.07.2024 r

09.07.2024

Zwołuję na dzień 11 lipca 2024 r. godz. 8:00 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

08.07.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO W CHOCIANOWICACH w I półroczu 2024 roku

08.07.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO KLUCZBORK w I półroczu 2024 roku

08.07.2024

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa drogi w Laskowicach”

03.07.2024

UCHWAŁA NR III/28/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030