logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

30.09.2022

URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE INFORMACJA O WYNIKU NABORU NR 2/2022 NA STANOWISKO: SEKRETARZ GMINY LASOWICE WIELKIE

30.09.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły (ZP.271.13.2022)

30.09.2022

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2022

29.09.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - wydanie decyzji środowiskowej - Instalacja fotowoltaiczna „Chocianowice” o mocy do 4MW.

29.09.2022

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 04.10.2022r. (wtorek) godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

28.09.2022

INFORMACJA o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie: sekretarz gminy Lasowice Wielkie

27.09.2022

UCHWAŁA NR XLIII/339/22

27.09.2022

UCHWAŁA NR XLIII/338/22

27.09.2022

UCHWAŁA NR XLIII/337/22

27.09.2022

UCHWAŁA NR XLIII/336/22

26.09.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa kablowej sieci 0,4kV”

23.09.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY o oznaczeniu KLU7106_A wraz z kablową linią zasilającą”

23.09.2022

454/22

23.09.2022

453/22

23.09.2022

452/22

23.09.2022

451/22