logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

17.05.2022

Zwołuję na dzień 25 maja 2022r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

17.05.2022

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

13.05.2022

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 20.05.2022r. (piątek) godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

13.05.2022

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 16.05.2022r. (poniedziałek) godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

13.05.2022

Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

12.05.2022

Zarządzenie nr 425/22 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

11.05.2022

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Laskowice na działce nr 175/19 ark. mapy 15

11.05.2022

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwoleń wodnoprawnych w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej ne 494 w m. Wędrynia

10.05.2022

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa sieci wodociągowej” w miejscowości Wędrynia na działkach nr: 13/5, 734/14 ark. mapy 1

09.05.2022

UCHWAŁA NR XXXX/315/22

09.05.2022

UCHWAŁA NR XXXX/314/22

09.05.2022

UCHWAŁA NR XXXX/313/22

09.05.2022

UCHWAŁA NR XXXX/312/22

09.05.2022

UCHWAŁA NR XXXX/311/22

09.05.2022

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 13.05.2022r. (piątek) godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

05.05.2022

Obwieszczenie - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Laskowice dz. nr 175/19 ark. mapy 15.