logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

07.08.2020

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -Działanie systemów teleinformatycznych i rejestrów 2019r. publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

07.08.2020

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji celu publicznego: „Budowa publicznego placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 415/60 k.m. 4. obręb Chocianowice”

06.08.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 375/31, 376/31, 276/31, 277/31 w miejscowości Chocianowice, gmina Lasowice Wielkie "

04.08.2020

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020!

03.08.2020

OBWIESZCZENIE - o wydaniu decyzji celu publicznego: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej”, na działkach nr 477/96 ark. mapy 3, w miejscowości Laskowice.

31.07.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

30.07.2020

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2020 roku

30.07.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

30.07.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie (cz. I Zamówienia)

28.07.2020

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2020

22.07.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie nasadzeń na terenie skweru przed Urzędem Gminy Lasowice Wielkie w ramach plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

16.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

15.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE -Wykonanie nasadzeń na terenie skweru przed Urzędem Gminy Lasowice Wielkie w ramach plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

14.07.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie – część II Zamówienia

10.07.2020

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27-05-2020

09.07.2020

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubniany dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany"