logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

20.10.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

20.10.2020

Zwołuję na dzień 28 października 2020 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

19.10.2020

PSR 2020! Stan spisu na dzień 19.10.2020 r.

16.10.2020

Uchwała Nr XXII/182/20

15.10.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - „Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, Trzebiszyn F1, F2 i F3, składających się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) przetwarzającymi energię słoneczną na energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA w powiecie kluczborskim, woj. opolskim, miejscowość Trzebiszyn, obręb Trzebiszyn, na dz. o nr ewid. 1/9, ark.m. 1".

14.10.2020

PSR 2020! Już prawie 50% Rolników dokonało spisu!

14.10.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w m. Jasienie od km 0+045,00 do km 0+110,00

13.10.2020

Informacja z otwarcia ofert - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie

13.10.2020

W sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności Pana Krzysztofa Lech – zastępcę Wójta Gminy

12.10.2020

Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.248m.2020.MN - Wody Polskie

12.10.2020

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa pompowni sieciowej i części sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie wsi Lasowice Małe”

12.10.2020

PSR 2020! Stan spisu na dzień 12.10.2020 r.

08.10.2020

PSR 2020! Pani Rachmistrz dzwoni do rolników z terenu naszej gminy z numeru 22 666 66 62!

07.10.2020

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - „Budowa zespołu zaporowo – upustowego DN500 MOP 5,5 MPa; Rozbiórka istniejącego zespołu zaporowo – upustowego DN500”.

06.10.2020

PSR2020! Zapraszamy do zapoznania się z danymi statystycznymi, które dotyczą naszej Gminy!

06.10.2020

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30-09-2020