logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

18.06.2021

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Komunalno – Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 22.06.2021 r

17.06.2021

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Chudoba

16.06.2021

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2021 ROKU - OPIEKA SPOŁECZNA

16.06.2021

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 23.06.2021 r. / środa / godz. 13:00

16.06.2021

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 18.06.2021 r. / piątek/ godz. 8:00

16.06.2021

Zwołuję na dzień 30 czerwca 2021 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

15.06.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa farmy fotowoltaicznej Chocianowice I o mocy wytwórczej do 20 MW realizowanej na działkach o nr ew.: 42, 224/43, 553/44, 205/32, 33, 624/34 obręb 0071 Chocianowice (woj. opolskie, powiat kluczborski, gmina Lasowice Wielkie) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania”

15.06.2021

Odpowiedz na petycje z dnia 01 czerwca 2021 - dbajmy o środowisko

15.06.2021

Petycja z dnia 01 czerwca 2021 - dbajmy o środowisko

14.06.2021

Zarządzenie Nr 304/21

14.06.2021

Zarządzenie Nr 302/21

14.06.2021

Zarządzenie Nr 303/21

14.06.2021

Odpowiedz na petycja w sprawie podjęcia działań skutkujących doprowadzeniem sieci światłowodowej do miejscowości Lasowice Wielkie.

14.06.2021

Odpowiedz na interpelacja z dnia 28 maja 2021 r. dot. obowiązku przejmowania dróg

14.06.2021

Interpelacja z dnia 28 maja 2021 r. dot. obowiązku przejmowania dróg

10.06.2021

ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania - Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe