logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

14.11.2018

Postawnowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu pierwszej sesji na dzień 21 listopada 2018 r. Godz 14:00

13.11.2018

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lasowice Wielkie

09.11.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Szulc-Efekt Sp. z o.o., Petycja

08.11.2018

MATERIAŁY DOTYCZĄCE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI LASOWICE WIELKIE

08.11.2018

MATERIAŁY DOTYCZĄCE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GRONOWICE

07.11.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice

06.11.2018

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

05.11.2018

INFORMACJA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o konsultacjach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie

05.11.2018

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice

31.10.2018

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Dwuetapowa budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie do 250 DJP i rozbudowa istniejącej obory do 40 DJP na działkach nr 18/14, 18/26 i 18/25 obręb Lasowice Wielkie”.

31.10.2018

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok.”

29.10.2018

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - „Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

26.10.2018

UCHWAŁA NR XLIV/283/18

26.10.2018

UCHWAŁA NR XLIV/282/18