logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

24.02.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI CELU PUBLICZNEGO - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O – chodnik, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa linii telekomunikacyjnej”

18.02.2020

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY - WODOCIĄG SIECIOWY W CHOCIANOWICACH - 17.02.2020

18.02.2020

Zwołuję na dzień 26 lutego 2020 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

12.02.2020

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI CELU PUBLICZNEGO - „Rozbiórka istniejącego zespołu zaporowo-upustowego i budowie w jego miejsce nowego zespołu zaporowo-upustowego DN500 MOP 5,5 MPa zabudowanego na gazociągu w/c DN500 relacji Tworóg – Komorno II/odc. Chocianowice - Komorzno (Ignacówka)”

12.02.2020

Wystąpienie pokontrolne RIO 2019

12.02.2020

Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29-01-2020

10.02.2020

informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

07.02.2020

Zarządzenie Nr 160/20 w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

07.02.2020

Materiały do pobrania

07.02.2020

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

03.02.2020

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE - z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

03.02.2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2019

30.01.2020

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2020

29.01.2020

149/20

29.01.2020

148/20

29.01.2020

147/20