logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Ostatnie aktualizacje

21.02.2024

Dyżur URZĘDNIKA WYBORCZEGO w gminie LASOWICE WIELKIE

20.02.2024

Zwołuję na dzień 28 lutego 2024r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

16.02.2024

Uchwała Nr LX/455/24 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Tułach na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła filialnego pw. św. Wawrzyńca w Laskowicach

16.02.2024

Uchwała Nr LX/454/24 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lasowice Wielkie – jako Partnera przy realizacji Programu „Działaj Lokalnie”

16.02.2024

Uchwała Nr LX/453/24 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

16.02.2024

Uchwała Nr LX/452/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

15.02.2024

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 21.02.2024r. (środa) godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

15.02.2024

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 19.02.2024r. (poniedziałek) godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

15.02.2024

669/24

15.02.2024

668/24

15.02.2024

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności

14.02.2024

667/24

14.02.2024

666/23

13.02.2024

665/23

13.02.2024

664/23

13.02.2024

663/23