logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

25.11.2020

OBWIESZCZENIE - W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOT. INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Laskowice, na działce nr 175/19 k.m.15."

25.11.2020

OBWIESZCZENIE - o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wędrynia, na działkach nr: 326/131, 13/8, 105, 525/25, 545/24, 651/103 k.m.1.

24.11.2020

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

24.11.2020

Zawiadomienie -zwołuję na dzień 2 grudnia 2020 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

24.11.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

23.11.2020

Zarządzenie nr 236/20 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

18.11.2020

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji celu publicznego: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" w miejscowości Chocianowice

18.11.2020

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji celu publicznego: „Rozbudowa sieci wodociągowej” w miejscowości Chocianowice

16.11.2020

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

16.11.2020

UCHWAŁA NR XXIII/189/20

16.11.2020

UCHWAŁA NR XXIII/188/20

16.11.2020

UCHWAŁA NR XXIII/187/20

16.11.2020

UCHWAŁA NR XXIII/186/20

16.11.2020

UCHWAŁA NR XXIII/185/20

16.11.2020

Uchwała Nr XXIII/184/20

16.11.2020

UCHWAŁA NR XXII/183/20