logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

27.03.2023

Oświadczenie majątkowe pracowników - zakończenie i objęcie stanowiska w 2022 r.

24.03.2023

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa wsi Ciarka gm. Lasowice Wielkie”

23.03.2023

Informacja z otwarcia ofert - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2023

23.03.2023

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebiszyn dla terenu położonego w rejonie DK 45” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

23.03.2023

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebiszyn dla terenu położonego w rejonie DK 45” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

21.03.2023

Protokoły z posiedzeń sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie w 2023 roku

21.03.2023

Zwołuję na dzień 29 marca 2023r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich. Porządek obrad

20.03.2023

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022

17.03.2023

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 22.03.2023r. (środa) godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

17.03.2023

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 22.03.2023r. (środa) godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

16.03.2023

Zwołuję posiedzenie Komisji Komunalno- Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 21.03.2023r. (wtorek) godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

16.03.2023

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 20.03.2023r. (poniedziałek) godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

23.03.2023

Zapytanie ofertowe - wykonywanie usługi: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2023”

15.03.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne tzn. odpadów z tworzyw sztucznych w instalacji zlokalizowanej na działkach nr 1/18, 1/52, 1/53 o powierzchni 13835m2 położonych w Trzebiszynie nr 67 gmina Lasowice Wielkie, województwo opolskie"

13.03.2023

549/23

13.03.2023

548/23