logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

02.12.2022

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa centrum edukacyjno-przyrodniczo-historycznego „Kamieniec”

02.12.2022

numer konta bankowego do wpłat za zakup węgla w preferencyjnej cenie

01.12.2022

drag_handle Transmisja z obrad sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30.11.2022 r.

29.11.2022

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY o oznaczeniu KLU7106_A wraz z kablową linią zasilającą”

29.11.2022

Zarządzenie Nr 508/2022 w sprawie: oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Lasowice Wielkie oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do oddania w użyczenie.

28.11.2022

Ogłoszenie - Dostawa węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

24.11.2022

Zwołuję posiedzenie Komisji Komunalno- Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 28.11.2022 r. (poniedziałek) godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich .

23.11.2022

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

22.11.2022

Zwołuję na dzień 30 listopada 2022r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

21.11.2022

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa”

18.11.2022

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa”

16.11.2022

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa kablowej sieci 0,4kV”

15.11.2022

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 18.11.2022r. (piątek) godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich .

10.11.2022

Sprawozdanie z konsultacji społecznych - dot. Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

07.11.2022

UCHWAŁA NR XLVI/352/22

07.11.2022

UCHWAŁA NR XLVI/351/22