logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
30 11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

Początek formularza Ogłoszenie nr 601092-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Gmina Lasowice Wielkie: Budowa dróg w

Ostatnie aktualizacje

17.06.2019

odpowiedź na pytania - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

17.06.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

17.06.2019

odpowiedź na pytania - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

17.06.2019

UCHWAŁA NR VII/39/19

17.06.2019

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

17.06.2019

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GRONOWICE

13.06.2019

Odpowiedz na interpelacja dot. PSZOK w Trzebiszynie

12.06.2019

odpowiedź na pytanie nr 1 - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

12.06.2019

Zwołuję na dzień 26 czerwca 2019 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

11.06.2019

Dopłata do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Lasowice Wielkie od 29.05.2019 r do 28.05.2020 r.

11.06.2019

interpelacja dot. PSZOK w Trzebiszynie

11.06.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

10.06.2019

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa linii kablowej 15 kV wraz ze złączem kablowym ZK pomiędzy stacjami transformatorowymi Sobisz (gmina Lasowice Wielkie) i Leśna 2 (gmina Olesno)”

10.06.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe”

04.06.2019

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2019 ROKU

04.06.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie