logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Uchwały Rady Gminy 2024-2029

11.06.2024

UCHWAŁA NR II/17/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie – Daniela Gagat.

11.06.2024

UCHWAŁA NR II/16/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Lasowice Wielkie

11.06.2024

UCHWAŁA NR II/15/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie

11.06.2024

UCHWAŁA NR II/14/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Lasowice Wielkie

11.06.2024

UCHWAŁA NR II/13/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

11.06.2024

UCHWAŁA NR II/12/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

11.06.2024

UCHWAŁA NR II/11/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chocianowicach na remont drewnianego Kościoła w Chocianowicach - etap II

11.06.2024

UCHWAŁA NR II/10/24 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

11.06.2024

Uchwała Nr II/9/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

16.05.2024

UCHWAŁA NR I/8/24 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Lasowice Wielkie

16.05.2024

UCHWAŁA NR I/7/24 w sprawie powołania Komisji Komunalno-Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie

16.05.2024

UCHWAŁA NR I/6/24 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie

16.05.2024

UCHWAŁA NR I/5/24 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lasowice Wielkie

16.05.2024

UCHWAŁA NR I/4/24 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie

16.05.2024

UCHWAŁA NR I/3/24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie

16.05.2024

UCHWAŁA NR I/2/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie

16.05.2024

Uchwała Nr I/1/24 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie