logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Lasowice Wielkie

06.12.2023

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Jasienie - taryfa obowiązuje od dnia 19 października 2023 r. na okres 36 miesięcy

15.03.2024

NOWA taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lasowice Wielkie na okres 3 lat - taryfa obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2023 r.

07.04.2022

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lasowice Wielkie na okres 3 lat - taryfa obowiązuje od dnia 22 maja 2021 r.

30.12.2020

Dopłata do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Lasowice Wielkie od 29.05.2020 r

05.11.2021

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Jasienie - taryfa obowiązuje od dnia 05 listopada 2020 r. na okres 36 miesięcy

11.12.2019

Dopłata do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie w miejscowości Jasienie od 01.01.2020 r.

11.06.2019

Dopłata do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Lasowice Wielkie od 29.05.2019 r do 28.05.2020 r.

14.12.2018

UCHWAŁA NR II/6/18 w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Jasienie

30.01.2019

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Jasienie - taryfa obowiązuje od dnia 17 listopada 2018 r. na okres 18 miesięcy.

06.06.2018

dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Lasowice Wielkie

22.05.2018

Decyzja - taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

23.05.2018

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

23.05.2018

TARYFA dla zbiorowego odprowadzania ścieków