logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Zaproszenia do składania ofert

11.07.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE na remont drewnianego Kościoła w Chocianowicach - etap II

17.04.2024

Zapytanie ofertowe na Konserwację ołtarza głównego z kościoła w Laskowicach

20.04.2023

Zapytanie ofertowe - wykonywanie usługi: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2023”

22.07.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usługi: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2022”

13.05.2022

Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

22.03.2022

ROZEZNANIE CENOWE - na wykonanie „Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026"

08.03.2022

ROZEZNANIE CENOWE - na wykonanie „Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026"

06.09.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe”

14.09.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji technicznej (projektu budowlano-wykonawczego) dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły”

30.08.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji technicznej (projektu budowlano-wykonawczego) z wymaganymi uzgodnieniami we wszystkich branżach według koncepcji dla inwestycji pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu”

13.08.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usługi: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2021”

13.07.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - dokumentacja dla inwestycji pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu”.

15.07.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (posesje 21-22)

23.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe

10.06.2021

ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania - Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe

10.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe

17.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Chudoba

23.10.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie

13.10.2020

Informacja z otwarcia ofert - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie

23.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie

03.09.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawę sprzętu multimedialnego

31.07.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

30.07.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

30.07.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie (cz. I Zamówienia)

22.07.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie nasadzeń na terenie skweru przed Urzędem Gminy Lasowice Wielkie w ramach plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

30.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

22.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE -Wykonanie nasadzeń na terenie skweru przed Urzędem Gminy Lasowice Wielkie w ramach plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

14.07.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie – część II Zamówienia

30.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie, cz. I, cz. II

23.06.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2020

23.06.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

23.06.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

31.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

15.06.2020

Odpowiedź nr 1 dot. zapytania ofertowego na Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

03.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup i dostawa sprzętu multimedialnego

23.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonaniu podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

23.06.2020

zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2020”

23.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

19.05.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie

19.05.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu w miejscowości Jasienie

08.05.2020

Informacja z otwarcia ofert - zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na: Budowie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie

08.05.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

07.05.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego

07.05.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

06.05.2020

Informacja z otwarcia ofert - Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu w miejscowości Jasienie

05.05.2020

Odpowiedż nr 3 na pytania: roboty budowlane polegające na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie

04.05.2020

Odpowiedż nr 2 na pytania: roboty budowlane polegające na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie

29.04.2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA - roboty budowlane polegające na budowie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie.

07.05.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - roboty budowlane polegające na: Wykonaniu plenerowego kącika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

08.05.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - roboty budowlane polegające na: Wykonaniu podestu przy budynku remizy OSP Laskowice