logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Artykuły archiwalne

18.09.2017

UCHWAŁA NR XXX/187/17

16.08.2017

NFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH

16.06.2017

Ogłoszenie nr 528323-N-2017 z dnia 2017-06-08 r. Gmina Lasowice Wielkie: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE 2018-2019” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

30.03.2017

Ogłoszenie nr 42381 - 2017 z dnia 2017-03-13 r. Lasowice Wielkie: Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba, Trzebiszyn, Tuły, Chocianowice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

15.03.2017

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie

09.03.2017

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

17.02.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH

16.02.2017

INFORMACJA o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie: inspektor ds. elektrycznych i energetycznych

13.02.2017

Zarządzenie Nr 25217

02.09.2016

Ogłoszenie nr 301411 - 2016 z dnia 2016-08-17 r. Lasowice Wielkie: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ – TRANZYT LASOWICE WIELKIE - JASIENIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

09.08.2016

Dyrektor ZGSP ogłasza nabór kandydatów na stanowisko intendenta w Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach

23.06.2016

Z a w i a d a m i a m

10.06.2016

Lasowice Wielkie: Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów Numer ogłoszenia: 133696 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

07.06.2016

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze

17.05.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU

26.04.2016

Lasowice Wielkie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE Numer ogłoszenia: 88168 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

25.02.2016

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa oczyszczalni ścieków Trzebiszyn gm. Lasowice Wielkie

21.12.2015

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015

22.06.2015

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich

22.06.2015

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. płac w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich

29.05.2015

Informacja wynikach pierwszego etapu naboru na stanowiska urzędnicze w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich

25.05.2015

Lasowice Wielkie: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chocianowice Numer ogłoszenia: 107736 - 2015; data zamieszczenia: 08.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

15.05.2015

Lasowice Wielkie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE Numer ogłoszenia: 104934 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015

13.05.2015

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

31.03.2015

Lasowice Wielkie: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Laskowice gm. Lasowice Wielkie Numer ogłoszenia: 36289 - 2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

20.03.2015

Lasowice Wielkie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE Numer ogłoszenia: 54264 - 2015; data zamieszczenia: 12.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

13.02.2015

Lasowice Wielkie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE

02.02.2015

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

07.01.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich

04.11.2014

Zwołuję na dzień 12 listopada 2014 r. godz. 14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

31.10.2014

Zrządzenie Nr 447/14

28.10.2014

Obwieszczenie o Lokalach Wyborczych

28.10.2014

OBWIESZCZENIE

28.10.2014

OBWIESZCZENIE

21.10.2014

Zwołuję na dzień 29 października 2014 r. godz. 14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

17.10.2014

OBWIESZCZENIE

16.10.2014

OGŁOSZENIE

09.10.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie

08.10.2014

Zrządzenie Nr 436/14

25.09.2014

Zrządzenie Nr 427/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie

25.09.2014

INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

25.09.2014

INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

24.09.2014

Zrządzenie Nr 428/14 w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej

16.09.2014

Zwołuję na dzień 24 września 2014 r. godz. 14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

08.09.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm ) oraz na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 )

12.08.2014

Z A W I A D O M I E N I E

04.07.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm ) oraz na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 )

12.06.2014

Z A W I A D O M I E N I E Zwołuję na dzień 25 czerwca 2014 r. godz. 14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

11.06.2014

Lasowice Wielkie: - remont chodnika i zjazdu, utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich - utwardzenie istniejącego placu przy OSP w miejscowości Jasienie, - remont istniejącego placu przy OSP w Laskowicach Numer ogłoszenia: 176976 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

21.05.2014

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Chocianowicach