logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Artykuły archiwalne

20.11.2019

zawiadomienie o odrzuceniu oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie w 2020 r.

11.10.2019

Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Lasowice Wielkie

27.09.2019

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY - „Przebudowa drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00”

09.09.2019

zawiadomienie o odrzuceniu ofert - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie – część I – IV

22.08.2019

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

10.06.2019

interpelacja dot. PSZOK w Trzebiszynie

19.04.2019

zawiadomienie o odrzuceniu ofert - „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”

24.01.2019

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 2/2018 NA STANOWISKO INSPEKTORA W REFERACIE FINANSOWYM

08.01.2019

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 1/2018

31.12.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 - inspektor w Referacie Finansowym

23.04.2018

ZARZĄDZENIE Nr 368 / 2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich.

18.09.2017

UCHWAŁA NR XXX/187/17

16.08.2017

NFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH

16.06.2017

Ogłoszenie nr 528323-N-2017 z dnia 2017-06-08 r. Gmina Lasowice Wielkie: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE 2018-2019” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

30.03.2017

Ogłoszenie nr 42381 - 2017 z dnia 2017-03-13 r. Lasowice Wielkie: Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba, Trzebiszyn, Tuły, Chocianowice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

15.03.2017

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie

09.03.2017

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

17.02.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH

16.02.2017

INFORMACJA o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie: inspektor ds. elektrycznych i energetycznych

13.02.2017

Zarządzenie Nr 25217

31.01.2017

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

02.09.2016

Ogłoszenie nr 301411 - 2016 z dnia 2016-08-17 r. Lasowice Wielkie: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ – TRANZYT LASOWICE WIELKIE - JASIENIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

09.08.2016

Dyrektor ZGSP ogłasza nabór kandydatów na stanowisko intendenta w Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach

23.06.2016

Z a w i a d a m i a m

10.06.2016

Lasowice Wielkie: Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów Numer ogłoszenia: 133696 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

07.06.2016

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze

17.05.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU

26.04.2016

Lasowice Wielkie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE Numer ogłoszenia: 88168 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

25.02.2016

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa oczyszczalni ścieków Trzebiszyn gm. Lasowice Wielkie

21.12.2015

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015

22.06.2015

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich

22.06.2015

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. płac w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich

29.05.2015

Informacja wynikach pierwszego etapu naboru na stanowiska urzędnicze w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich

25.05.2015

Lasowice Wielkie: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chocianowice Numer ogłoszenia: 107736 - 2015; data zamieszczenia: 08.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

15.05.2015

Lasowice Wielkie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE Numer ogłoszenia: 104934 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015

13.05.2015

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

31.03.2015

Lasowice Wielkie: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Laskowice gm. Lasowice Wielkie Numer ogłoszenia: 36289 - 2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

20.03.2015

Lasowice Wielkie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE Numer ogłoszenia: 54264 - 2015; data zamieszczenia: 12.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

13.02.2015

Lasowice Wielkie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE

02.02.2015

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

07.01.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich

04.11.2014

Zwołuję na dzień 12 listopada 2014 r. godz. 14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

31.10.2014

Zrządzenie Nr 447/14

28.10.2014

Obwieszczenie o Lokalach Wyborczych

28.10.2014

OBWIESZCZENIE

28.10.2014

OBWIESZCZENIE

21.10.2014

Zwołuję na dzień 29 października 2014 r. godz. 14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

17.10.2014

OBWIESZCZENIE

16.10.2014

OGŁOSZENIE

09.10.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie

08.10.2014

Zrządzenie Nr 436/14

25.09.2014

Zrządzenie Nr 427/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie

25.09.2014

INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

25.09.2014

INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

24.09.2014

Zrządzenie Nr 428/14 w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej

16.09.2014

Zwołuję na dzień 24 września 2014 r. godz. 14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

08.09.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm ) oraz na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 )

12.08.2014

Z A W I A D O M I E N I E

04.07.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Lasowice Wielkie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm ) oraz na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 )

12.06.2014

Z A W I A D O M I E N I E Zwołuję na dzień 25 czerwca 2014 r. godz. 14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

11.06.2014

Lasowice Wielkie: - remont chodnika i zjazdu, utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich - utwardzenie istniejącego placu przy OSP w miejscowości Jasienie, - remont istniejącego placu przy OSP w Laskowicach Numer ogłoszenia: 176976 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

21.05.2014

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Chocianowicach

14.05.2014

Remont drogi gminne nr 101439 O łączącej miejscowości Gronowice - Ciarka

11.05.2014

Zrządzenie Nr 390 /14

11.05.2014

ZARZĄDZENIE NR 391 /14

06.05.2014

Zrządzenie Nr 381/14

05.05.2014

ZARZĄDZENIE NR 386 /14

29.04.2014

Z A W I A D O M I E N I E Zwołuję na dzień 7 maja 2014 r. godz. 14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

23.04.2014

Lasowice Wielkie: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie Numer ogłoszenia: 118736 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

07.04.2014

Zrządzenie Nr 378/2014

01.04.2014

Obwieszczenie WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

27.03.2014

Zarządzenie Nr 370/14 w sprawie wyznaczenia lokalu do głosowania

24.03.2014

ZAWIADOMIENIE

21.03.2014

Lasowice Wielkie: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie Numer ogłoszenia: 74958 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

18.03.2014

Z A W I A D O M I E N I E Zwołuję na dzień 26 marca 2014 r. godz. 14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

12.03.2014

Zarządzenie Nr 365/14

06.03.2014

Zarządzenie Nr 363/14

19.02.2014

Z A W I A D O M I E N I E Zwołuję na dzień 26 lutego 2014 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

21.01.2014

Usługi geodezyjno - kartograficzne w roku 2014

19.12.2013

Przetarg nieograniczony Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do jednostek wchodzących w skład Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich

16.12.2013

Z A W I A D O M I E N I E Zwołuję na dzień 30 grudnia 2013 r. godz.9:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

03.12.2013

Zwołuję na dzień 11 grudnia 2013 r. godz.9:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

03.12.2013

Uchwała Nr XXXI-222/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 listopada 2013r.

02.12.2013

Lasowice Małe: Dostawa dla Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Chocianowicach 78 pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu POKL pod nazwą nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych. Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4 -Modernizacja treści i metod kształcenia Numer ogłoszenia: 480670 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

28.11.2013

Lasowice Wielkie: odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wraz z przylegającą infrastrukturą - parkingi na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2013/2014. Numer ogłoszenia: 474974 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

19.11.2013

Zwołuję na dzień 27 listopada 2013 r. godz.9:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

06.11.2013

Lasowice Wielkie: odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2013-2014r. Numer ogłoszenia: 439008 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

16.10.2013

Z A W I A D O M I E N I E Zwołuję na dzień 23 października 2013 r. godz. 9:00 sesję Rady Gminy Lasowice

16.10.2013

Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach

18.09.2013

Lasowice Wielkie: Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną. Numer ogłoszenia: 176199 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

18.09.2013

Zwołuję na dzień 25 września 2013 r. godz. 9:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

06.09.2013

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej 2012

06.09.2013

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej 2011

06.09.2013

KOMISJA KOMUNALNO ROLNA i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 2013

06.09.2013

KOMISJA KOMUNALNO ROLNA i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 2012

06.09.2013

KOMISJA KOMUNALNO ROLNA i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 2011

06.09.2013

KOMISJA REWIZYJNA 2012

06.09.2013

KOMISJA BUDŻETU i FINANSÓW 2013

06.09.2013

KOMISJA BUDŻETU i FINANSÓW 2012

06.09.2013

KOMISJA BUDŻETU i FINANSÓW 2011