logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Artykuły archiwalne

05.01.2022

Link do spotkania - dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie

04.08.2021

Nowy Artykuł 190

03.08.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa wiaty na boisku w Chocianowicach

20.10.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

10.08.2020

Zmiana godzin urzędowania - od dnia 11.08.2020 r. do odwołania

28.05.2020

Nowy Artykuł 76

07.01.2020

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 2020 ROKU

20.11.2019

zawiadomienie o odrzuceniu oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie w 2020 r.

11.10.2019

Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Lasowice Wielkie

27.09.2019

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY - „Przebudowa drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00”

09.09.2019

zawiadomienie o odrzuceniu ofert - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie – część I – IV

28.08.2019

OGŁOSZENIE NR 4/2019 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

22.08.2019

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

14.08.2019

OGŁOSZENIE NR 3/2019 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 14 sierpnia 2019 r. Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. płac i księgowości

05.08.2019

OGŁOSZENIE NR 2/2019 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 02 sierpnia 2019 r. Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. księgowości

09.07.2019

OGŁOSZENIE NR 1/2019 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Stanowisko pracy: inspektor ds. księgowości

19.06.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 19 czerwca 2019 r

10.06.2019

interpelacja dot. PSZOK w Trzebiszynie

19.04.2019

zawiadomienie o odrzuceniu ofert - „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”

24.01.2019

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 2/2018 NA STANOWISKO INSPEKTORA W REFERACIE FINANSOWYM

08.01.2019

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NR 1/2018

31.12.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 - inspektor w Referacie Finansowym

17.12.2018

Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor w referacie finansowym.

23.04.2018

ZARZĄDZENIE Nr 368 / 2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich.

18.09.2017

UCHWAŁA NR XXX/187/17

16.08.2017

NFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH

16.06.2017

Ogłoszenie nr 528323-N-2017 z dnia 2017-06-08 r. Gmina Lasowice Wielkie: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE 2018-2019” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

30.03.2017

Ogłoszenie nr 42381 - 2017 z dnia 2017-03-13 r. Lasowice Wielkie: Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba, Trzebiszyn, Tuły, Chocianowice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

15.03.2017

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie

09.03.2017

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

17.02.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. ELEKTRYCZNYCH I ENERGETYCZNYCH

16.02.2017

INFORMACJA o kandydatach , którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie: inspektor ds. elektrycznych i energetycznych

13.02.2017

Zarządzenie Nr 25217

31.01.2017

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNICZE OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

02.09.2016

Ogłoszenie nr 301411 - 2016 z dnia 2016-08-17 r. Lasowice Wielkie: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ – TRANZYT LASOWICE WIELKIE - JASIENIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

02.09.2016

Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.

31.08.2016

Oświadczenia majątkowe 2015

09.08.2016

Dyrektor ZGSP ogłasza nabór kandydatów na stanowisko intendenta w Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach

23.06.2016

Z a w i a d a m i a m

10.06.2016

Lasowice Wielkie: Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów Numer ogłoszenia: 133696 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

07.06.2016

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze

17.05.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU

04.05.2016

Oświadczenia majątkowe pracowników w 2015

26.04.2016

Lasowice Wielkie: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE Numer ogłoszenia: 88168 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

25.02.2016

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa oczyszczalni ścieków Trzebiszyn gm. Lasowice Wielkie

21.12.2015

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015

26.11.2015

Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.

29.07.2015

Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie kadencji 2014-2018

22.06.2015

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich

22.06.2015

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. płac w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich

12...7>