logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Kontrole

22.04.2024

Wystąpienie pokontrolne - RIO w Opolu 2023-2024

02.01.2024

Protokół kontroli Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującą część subwencji oświatowej za rok 2020. Czynności kontrolne przeprowadzone od 07.12.2023r. do 15.12.2023r.

09.08.2021

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 2021

04.05.2021

Protokół z kontroli RIO 2015 r.

07.04.2021

kontrola WIOŚ Opole dot. gospodarowania odpadami - rok 2020

07.04.2021

kontrola WIOŚ Opole dot. kanalizacji wsi Jasienie - rok 2017

07.04.2021

kontrola WIOŚ Opole dot. PSZOK - rok 2015

07.04.2021

kontrola WIOŚ Opole dot. kanalizacji wsi Trzebiuszyn - rok 2014

07.04.2021

kontrola WIOŚ Opole dot. nieczynnego składowiska - rok 2014

07.04.2021

kontrola WIOŚ Opole dot. postępowania z odpadami - rok 2014

19.03.2021

kontrola PIP rok 2020

19.03.2021

kontrola wewnętrzna ZSP Chocianowice - rok 2019

19.03.2021

kontrola OUW - zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - rok 2019

19.03.2021

kontrola dot. zadań obronnych na terenie województwa opolskiego przez PRM - rok 2019

19.03.2021

kontrola KBW - rok 2019

19.03.2021

kontrola Archiwum USC - rok 2019

19.03.2021

kontrola WIOŚ Opole dot. poziomów odzysku - rok 2018

19.03.2021

kontrola WIOŚ Opole dot. oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie - rok 2018

19.03.2021

Kontrola PIP rok 2018

19.03.2021

kontrola OUW - zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rok 2018

19.03.2021

Kontrola trwałości projektu PL 0496/E2/2.1.5/047.09 - rok 2018

19.03.2021

Kontrola Archiwum zakładowego rok 2018

08.12.2020

Protokół z kontroli archiwum zakładowego 2015 r.

08.12.2020

Protokół z kontroli NIK 2014 r.

08.12.2020

Protokół z kontroli archiwum zakładowego 2014 r.

08.12.2020

Protokół z kontroli archiwum zakładowego 2012 r.

08.12.2020

Protokół z kontroli archiwum zakładowego 2011 r.

08.12.2020

Protokół z kontroli RIO 2011 r.

08.12.2020

Protokół z kontroli archiwum zakładowego 2009 r.

08.12.2020

Protokół z kontroli OUW 2008 r.

08.12.2020

Protokół z kontroli archiwum zakładowego 2008 r.

08.12.2020

Protokół z kontroli OUW 2006 r.

08.12.2020

Protokół z kontroli archiwum zakładowego 2006 r.

08.12.2020

Wystąpienie pokontrolne NIK 2019

07.08.2020

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -Działanie systemów teleinformatycznych i rejestrów 2019r. publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

12.02.2020

Wystąpienie pokontrolne RIO 2019

10.01.2007

Kontrole