logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty3030
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.3022
Oświadczenia majątkowe pracowników w 2007 po objęciu stanowiska.3021
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- droga w Wędryni3020
Oświadczenia majątkowe Radnych i przewodniczącego 2007 r. - kwiecień3010
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20132995
Oświadczenia majątkowe pracowników 20112983
Zarządzenia 20102979
Kogo dotyczy BIP?2973
Zwołuję na dzień 31.08.2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2968
Oświadczenie majątkowe ranych na początek kadencji 2018-2023.2948
Oświadczenia Majątkowe Radnych w 2008 roku2918
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Kanalizacji wsi Laskowice2918
Protokoły z posiedzeń sesji 20182913
ZAPYTANIE OFERTOWE - „pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”2913
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie2910
Zwołuję na dzień 29 czerwca 2016 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2908
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA2908
Oswiadczenia majątkowe po objęciu stanowiska w 2006 roku.2905
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - "Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla OSP w Jasieniu"2900
Obwieszczenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 12 września 2007r.2899
Kontrole2889
Okresowa ocena jakości wody2884
Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 r.2862
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”2860
ZAWIADOMIENIE o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty2851
118/122851
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20042848
Oświadczenia majątkowe pracowników w 20082845
Odpowiedź na zapytanie nr 1 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"2845
Informacje podstawowe2843
Zwołuję na dzień 31 stycznia 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2842
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie 20102841
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2840
Z A W I A D O M I E N I E2838
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY2838
Zwołuję na dzień 25.10.2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2833
Oświadczenia majątkowe radnych 20132818
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - odbiór i zagospodarowanie odpadów2817
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2815
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice2815
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20052806
Zwołuję na dzień 27 września 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2791
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2791
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy Lasowice Wielkie w roku 20072773
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty2765
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów 2018-20232757
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie na 20122753
P R O T O K Ó Ł2752
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy Lasowice Wielkie w 20062748
•Karty informacyjne w posiadaniu DOWOLNEJ JEDNOSTKI ADMINISTRACJI2744
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 20182743
133/122738
Formularz2737
139/122735
Zwołuję na dzień 30 listopada 2018 r. godz.13:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2735
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny na 2016 r.2735
Zwołuję na dzień 20 grudnia 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2732
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach2729
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 20062727
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 20112723
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY dla strefy zaopatrzenia wodociągu sieciowego Chocianowice za okres IV - XII 20172706
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 20112702
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu - informacja2700
Protokoły Komisji Komunalno - Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego 2018-20232698
Protokoły z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie2692
138/122684
Zwołuję na dzień 26 kwietnia 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie,2681
Zwołuję na dzień 31 maja 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2681
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20152670
UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 20032670
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy Lasowice Wielkie w 2005 roku2665
141/122664
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA2663
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego2656
Informacja z otwarcia ofert ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE 2018-2019"2653
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie2652
Uchwała sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości2651
Podstawy prawne2650
Postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone2647
UCHWAŁA NR XX-141/12 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE2647
Okresowa ocena jakości wody2644
Zwołuję na dzień 22 lutego 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie,2639
KONSULTACJE SPOŁECZNE "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO"2628
UCHWAŁA NR II/7/18 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości2625
Umorzenia 20092624
128/122623
Sprawozdania2617
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2013/20142612
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2602
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2599
Informacja o finansach publicznych za 2016 r.2597
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH -UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 20122597
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego2591
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty2591
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy Lasowice Wielkie w 2008 roku2589
Informacja z otwarcia ofert - „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice” 2580
125/122577
135/20122574
Zwołuję na dzień 24 czerwca 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie2573