logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - budowie kładki pieszo – rowerowej na zbiorniku Kluczbork

 

Lasowice Wielkie 23.05.2012 r.
 
GK.6733.9.2012
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
 
             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) podaje się do wiadomości :
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na „budowie kładki pieszo – rowerowej na zbiorniku „Kluczbork” w Ligocie Górnej” na dz. nr: 48; 49/1; 50 k. m. 3, 485/7 k. m. 2  w miejscowości Ligota Górna, dz. nr 660/26 k. m. 1 w miejscowości Chocianowice”.
W ciągu 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy
Lasowice Wielkie 99A w pokoju nr 19, od 730 - 1530 zapoznać się z zamierzeniami
inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 569
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-05-23 13:43:50
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-05-23 13:43:50