logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej w 2016 roku

 Zarządzenie nr   202/16
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 26 września 2016 r.
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej w 2016 roku
 
 
 
 

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz. U. z 2015, poz. 518 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje:
 
 
§ 1
 
 
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2
 
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie oraz na stronie internetowej  BIP Urzędu Gminy ponadto przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Do pobrania załącznik Nr_1.pdf
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 753
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2016-09-27 16:04:39
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2016-09-27 16:04:39