logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Lasowice Wielkie 21.08.2017

  

 Wójt Gminy Lasowice Wielkie

informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert  na wykonywanie zadania publicznego

w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

w drugim półroczu 2017 roku

przez organizacje pozarządowe

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 291/17 z dnia 28 lipca 2017, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2017 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 18 sierpnia 2017 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 3 oferty na realizację w/w zadań.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 257/2017  z dnia 01 marca 2017 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 3 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

 

1/  LZS Lasowice Wielkie

 

w wysokości:

8 000 zł

2/  LZS Gronowice

 

w wysokości:

25 000 zł

3/  LZS Chocianowice

 

w wysokości:

12 000 zł

 

 

 

 

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 1773
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2017-08-21 12:53:22
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2017-08-21 12:53:22