logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o konsultacjach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie

INFORMACJA  WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

o konsultacjach

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie

                             

        W dniach 12 listopada do 26 listopada 2018r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie. Konsultacje mają na celu zapoznanie lokalnej społeczności z przyjętym projektem planu oraz zebranie opinii dotyczących w/w planu.

Formy konsultacji obejmują:

  • konsultacje pisemne umożliwiające mieszkańcom wsi Lasowice Wielkie wyrażenie swojej opinii na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej,
  • zbieranie uwag, opinii, wniosków i propozycji od wszystkich zainteresowanych w punkcie konsultacyjnym, który mieścił się będzie w budynku Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99 A, pok. 19 (I piętro),
  • spotkanie konsultacyjne z autorami projektu planu odbędzie się w dniu  20  listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99 A, sala narad Rady Gminy,  w godzinach od 1400 do 1700

 Projekt planu dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu od dnia 12 listopada 2018 r.

Uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu planu można składać w terminie od 12 listopada do 26 listopada  2018r. na adres Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A,  lub pocztą e-mail na adres: rgk_jach@lasowicewielkie.pl wpisując w tytule wiadomości KONSULTACJE – PROJEKT PLANU WSI LASOWICE WIELKIE. Projekt planu jest również dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A, w pok. 19 (I piętro).

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Zygmunt Jacheć tel. 77 417 54 80, adres e-mail:       rgk_jach@lasowicewielkie.pl

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, opinii, wniosków jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1608
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-11-05 12:47:32
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-11-05 12:47:32