logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Przetargi

07.11.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice

18.10.2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok

15.10.2018

ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok

12.09.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego - „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice”

16.08.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jasienie

14.08.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice w ramach zadania pn; Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba

17.07.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie

16.07.2018

W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w 2018 roku

26.06.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba.” – CZĘŚĆ II

29.05.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba

09.05.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - "Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla OSP w Jasieniu"

20.03.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa parkingów typu P+R w miejscowości Jasienie oraz Lasowice Wielkie

22.02.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. Budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

12.02.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

30.11.2017

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”

27.10.2017

Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"

12.10.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II

12.09.2017

Odpowiedź na zapytanie nr 2 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"

31.08.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie