logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Informacja z otwarcia ofert

22.11.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice

23.10.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok

31.08.2018

informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony: "Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jasienie”.

30.08.2018

informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice”

03.08.2018

informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie

15.06.2018

Informacja z otwarcia ofert - Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba

22.05.2018

Informacja z otwarcia ofert - Zakup i dostawę średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Jasieniu

04.04.2018

Informacja z otwarcia ofert - Budowa parkingów typu P+R w miejscowości Jasienie oraz Lasowice Wielkie

28.02.2018

Informacja z otwarcia ofert - „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”

27.10.2017

Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"

15.09.2017

Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”

02.09.2016

Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie