logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zrządzenie Nr 94/15

Zrządzenie Nr   94/15

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia  01 października 2015 roku

 

 

w sprawie powołania  operatorów informatycznej  obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku na terenie gminy Lasowice Wielkie

 

 

Na podstawie § 6, ust.1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia                  25 września 2015 roku w sprawie warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej  oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych  w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku na terenie gminy Lasowice Wielkie roku zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Ustanawia się operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień                 25 października 2015 roku na terenie gminy Lasowice Wielkie zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2

 

Określa się szczegółowy zakres zadań dla operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenie nr  94/15

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 01.10.2015 r.

 

 

 

 

 

NR  OBWODU

MIEJSCOWOŚĆ

IMIĘ  i NAZWISKO

1

CHOCIANOWICE

MARIUSZ  JURCZYK

 

2

CIARKA

NORBERT  WALICZEK

 

3

GRONOWICE

ANNA  JANTOS

 

4

LASOWICE  MAŁE

MAŁGORZATA  LIZOŃ

 

5

JASIENIE

ANDRZEJ  LIS

 

6

TUŁY

MATEUSZ  JOŚKO

 

7

LASKOWICE

SŁAWOMIR  NAPIERAŁA

 

8

LASOWICE  WIELKIE

TOMASZ  JURCZYK

 

9

CHUDOBA

GRAŻYNA  WYRWA

 

10

WĘDRYNIA

GRZEGORZ  ŻWAKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 94/15

Wójta Gminy Lasowice Wielkie                                                                                       z dnia 01.10.2015 roku

 

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej.

Do zadań operatora należy:

1)    udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,

2)    udział w wyznaczonych terminach w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania oraz danych testowych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców i liczbie wydanych kart do głosowania (określanych mianem frekwencji) w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub w przypadku braku dostępu do sieci publicznej przekazanie danych do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w wyznaczonym terminie,

3)    odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła operatora do systemu (na czas testów oraz dla obsługi wyborów),

4)    przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w porozumieniu z koordynatorem gminnym w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania oraz w przypadku braku dostępu do sieci publicznej instalacji oprogramowania wraz z wczytaniem właściwych plików definicyjnych klk,

5)    ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy,

6)    dwukrotne przesłanie, w dniu głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji),

7)    wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania do Sejmu i Senatu RP w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej,

8)    w przypadku wystąpienia błędów lub ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów do wprowadzonego protokołu,

9)    zgłaszanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub o godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania,

10)                      wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej do podpisania niezbędnej liczby egzemplarzy projektów protokołów głosowania w obwodzie wraz z ewentualnymi raportami ostrzeżeń,

11)                      zapisanie po podpisaniu przez komisję, danych z protokołu głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku oraz dołączenie go do dokumentów przekazywanych do okręgowej komisji wyborczej,

12)                      przesłanie do systemu danych z protokołu głosowania w obwodzie,

13)                      udostępnienie funkcji uwierzytelnienia, za pomocą kodów jednorazowych, danych protokołu przekazanego do sytemu przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1312
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-10-01 16:23:52
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-10-01 16:23:52