logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie - wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego w m-ści Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 12.11.2015 r.

 

 

 

 

GK.6733.7.2015

 

 

                                                  

 

                                                   O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14.czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2013 r.,  poz.267  z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 poz. 199 z późn. zm.)    

 

 

zawiadamiam

 

że w dniu 12 listopada 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Ginter Blys reprezentujący firmę P.H.U. CHECK POINT - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1330 O w miejscowości Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego - wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku 1.302 km, jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszychna dz. nr: 235 arkusz mapy 2, 26/1 arkusz mapy 3, 305 arkusz mapy 4  w miejscowości Lasowice Wielkie.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                         

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 645
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2015-11-12 11:51:59
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2015-11-12 11:51:59