logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje,

Wójt Gminy Lasowice Wielkie
informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert  na wykonywanie zadania publicznego w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w pierwszym półroczu 2016 roku
przez organizacje pozarządowe Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 134/16 z dnia 05 lutego 2016, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2016 roku.
Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 29 lutego 2016 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 4 oferty na realizację w/w zadań.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 138/16  z dnia 01 marca 2016 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 4 inicjatyw.
Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:
 
1/  LZS Lasowice Wielkie
 
w wysokości: 8 250 zł
2/  LZS Gronowice
 
w wysokości: 20 000 zł
3/  LZS Chocianowice
 
w wysokości: 14 250 zł
4/ LZS Kujakowice
 
w wysokości: 2 500 zł
 
 
 
Wójt Gminy
Lasowice Wielkie
/-/ Daniel Gagat
 

Metryka

Liczba odwiedzin 653
Osoba wprowadzająca informację Sara Marczak
Osoba publikująca informację Sara Marczak
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2016-03-08 12:51:52
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2016-03-08 12:51:52