logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2017
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Budowa kanalizacji sanitarnej
wsi Jasienie
roboty budowlane przetarg nieograniczony  
3.390.547,00 zł netto
 
III/IV
2 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba
(dz. Nr 73 i 72 km.2)
roboty budowlane przetarg nieograniczony  
165.182,42 zł netto
II
3 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba (dz. Nr 81, 82, 70 km. 3)
 
roboty budowlane przetarg nieograniczony  
314.471,57 zł netto
II
4 Budowa drogi w  Trzebiszynie dz. Nr 278/1 km. 2 roboty budowlane przetarg nieograniczony  
98.257,54 zł netto
 
I
5 Budowa drogi wewnętrznej w Chocianowicach (dz. 317/167, 416/123 km. 3 i 296/95 km. 4) roboty budowlane przetarg nieograniczony  
 45.920,46 zł netto
I
6 Budowa drogi w miejscowości Chudoba dz. 68 km. 4 roboty budowlane przetarg nieograniczony  
 80.954,45 zł netto
 
I
7 Budowa drogi nr 101411O w miejscowości Tuły dz. 92/4 km. 5 roboty budowlane przetarg nieograniczony  
314.932,86 zł netto
 
I
 
 
 
8 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie
II etap
roboty budowlane przetarg nieograniczony  
120.000,00 zł netto
III/IV
9 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie roboty budowlane przetarg nieograniczony  
630.000,00 zł netto
 
IV
10 Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice roboty budowlane przetarg nieograniczony  
321.913,26 zł netto
II/III
11 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu Gminy Lasowice Wielkie
usługa przetarg nieograniczony  
421.399,44 zł netto
III
 
 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 4764
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2017-01-18 15:23:32
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2017-01-18 15:23:32