logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert

Wójt Gminy Lasowice Wielkie
informuje,
że został rozstrzygnięty konkurs ofert  na wykonywanie zadania publicznego
w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w pierwszym półroczu 2017 roku
przez organizacje pozarządowe
 
Lasowice Wielkie 01.03.2017
 
 
 
 
Wójt Gminy Lasowice Wielkie
informuje,
że został rozstrzygnięty konkurs ofert  na wykonywanie zadania publicznego
w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w pierwszym półroczu 2017 roku
przez organizacje pozarządowe
 
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 251/17 z dnia 07 lutego 2017, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2017 roku.
Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 28 lutego 2017 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 4 oferty na realizację w/w zadań.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 257/2017  z dnia 01 marca 2017 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 3 inicjatyw.
Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:
 
1/  LZS Lasowice Wielkie
 
w wysokości: 8 000 zł
2/  LZS Gronowice
 
w wysokości: 25 000 zł
3/  LZS Chocianowice
 
w wysokości: 12 000 zł
     
 
 
 
 
Wójt Gminy
Lasowice Wielkie
/-/ Daniel Gagat
 

Metryka

Liczba odwiedzin 957
Osoba wprowadzająca informację Sara Marczak
Osoba publikująca informację Sara Marczak
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2017-03-02 15:47:20
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2017-03-02 15:47:20