logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - zmiana sposobu użytkowania z obiektu wczasowego na dom opieki nad seniorami - SZUMIRAD

Lasowice Wielkie 10 marca 2017r.
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
  
        Działając zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 353)
zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 10 marca 2017r. zostały wydane postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania w sprawie realizacji przedsięwzięcia: „Zmiana sposobu użytkowania z obiektu wczasowego na dom opieki nad seniorami wraz z dobudową basenu krytego i ogrodu zimowego i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ew. 97/60, 104/60, 105/60, 106/60 obręb ewidencyjny 0080 – Szumirad, gm. Lasowice Wielkie”.
Z treścią postanowień oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu.
 
 
ZAMIESZCZONO:
1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
2/ Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
3/ Tablice ogłoszeń w sołectwie Szumirad.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1476
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2017-03-14 13:28:59
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2017-03-14 13:28:59