logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2017 ROKU.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY  I TRADYCJI
NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2017 ROKU.
 Lasowice Wielkie 08.06.2017
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY  I TRADYCJI
NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2017 ROKU.
 
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 275/17 z dnia 12 maja 2017, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku.
Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 05 czerwca 2017 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 4 oferty na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 22 900 zł.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 257/17  z dnia 01 marca 2017 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 4 inicjatyw.
Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:
 
LP NAZWA OFERENTA KWOTA PRZYZNANEJ
DOTACJI [zł]
KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł] NAZWA
ZADANIA
1 Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Wsi
Gronowice
3400 3400 „Z kulturą za Pan Brat”
2 Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Wsi
“Dla Chudoby”
6600 7600 „Kultura, tradycja i rekreacja rozwija lokalną społeczność”
3 Stowarzyszenie  Rozwoju
i Odnowy Wsi Jasienie
6000 6000 „Wakacje z kulturą”
4 Stowarzyszenie Rozwoju
i Odnowy Wsi Chocianowice
2500 5900 „Muzyczna edukacja
z Młodzieżową Orkiestrą Dętą”
razem: 18500 22900  
                                                     
 
WÓJT GMINY
Lasowice Wielkie
 
/-/ Daniel Gagat
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1136
Osoba wprowadzająca informację Sara Marczak
Osoba publikująca informację Sara Marczak
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2017-06-09 13:19:34
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2017-06-09 13:19:34