logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 2006

nowa podstrona, dodana 2006-03-30

ZARZĄDZENIE Nr 235/2006

w sprawie : opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII–218/05 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

-235_11_01_2006.pdf

-zal1_235_11_01_2006.pdf 

-zal2_235_11_01_2006.pdf

-zal3_235_11_01_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 236/2006

w sprawie : powołania członków komisji przetargowej w celu zbycia w drodze przetargu ustnego , nieograniczonego na nieruchomości stanowiące własność Gminy Lasowice Wielkie , który odbędzie się w dniu 01.02.200r o godz. 10 00

-236_30_01_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 237/2006

w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu

 -237_06_02_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 238/2006

w sprawie : powołania komisji do wyboru oferty na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu

 -238_06_02_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 239/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

-239_07_02_2006.pdf

-zal1_239_07_02_2006.pdf 

-zal2_239_07_02_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 240/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego gminy na rok 2006

-240_07_02_2006.pdf

-zal1_240_07_02_2006.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 241/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

-241_10_02_2006.pdf

-zal1_241_10_02_2006.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 242/2006

w sprawie : nałożenia na Panią Monikę Teodorowską obowiązku podjęcia pracy w Zespole Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich

-242_16_02_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 243/2006

w sprawie : nałożenia na Panią Monikę Teodorowską obowiązku podjęcia pracy w Zespole Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich

-243_16_02_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 244/2006

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok

-244_16_02_2006.pdf

-zal1_244_16_02_2006.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 245/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

-245_28_02_2006.pdf

-zal1_245_28_02_2006.pdf 

-zal2_245_28_02_2006.pdf

-zal3_245_28_02_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 246/2006

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

- zal1_246_28_02_2006.pdf

- zal1_246_28_02_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 247/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 247_03_03_2006.pdf

- zal1_247_03_03_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 248/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 248_13_03_2006.pdf

- zal1_248_13_03_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 249/2006

w sprawie : przedstawienia Radzie Gminy Lasowice Wielkie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 i przesłania go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

- 249_16_03_2006.pdf

- zal1_249_16_03_2006.pdf

- zal2_249_16_03_2006.pdf

- zal3_249_16_03_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 250/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006

- 250_16_03_2006.pdf

- zal1_250_16_03_2006.pdf

- zal2_250_16_03_2006.pdf

- zal3_250_16_03_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 251/2006

w sprawie : sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań  jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się  o uzyskanie  zezwoleń wyszczególnionych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-4  ustawy z dnia 13 września 1996r. „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

- 251_20_03_2006.pdf

 

Uchylono rozstrzygnięciem nadzoru Wojewody Opolskiego z dn. 28.09.2006 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 252/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006

- 252_20_03_2006.pdf

- zal1_252_20_03_2006.pdf

- zal2_252_20_03_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 253/2006

w sprawie : powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konsultacyjno-Oceniającej do oceny ofert konkursu z podmiotami     
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

- 253_24_03_2006.pdf

- zal1_253_24_03_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 254/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 254_30_03_2006.pdf

- zal1_254_30_03_2006.pdf

- zal2_254_30_03_2006.pdf

- zal3_254_30_03_2006.pdf

- zal4_254_30_03_2006.pdf

- zal5_254_30_03_2006.pdf

- zal6_254_30_03_2006.pdf

- zal7_254_30_03_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 255/2006

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

- 255_30_03_2006.pdf

- zal1_255_30_03_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 256/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006

- 256_03_04_2006.pdf

- zal1_256_03_04_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 257/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006

- 257_10_04_2006.pdf

- zal1_257_10_04_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 258/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 258_11_04_2006.pdf

- zal1_258_11_04_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 259/2006

w sprawie : powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnego w Chocianowiach.

- 259_27_04_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 260/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 260_27_04_2006.pdf

- zal1_260_27_04_2006.pdf

- zal2_260_27_04_2006.pdf

- zal3_260_27_04_2006.pdf

- zal4_260_27_04_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 261/2006

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

- 261_27_04_2006.pdf

- zal1_261_27_04_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 262/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006

- 262_27_04_2006.pdf

- zal1_262_27_04_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 263/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 263_04_05_2006.pdf

- zal1_263_04_05_2006.pdf

- zal2_263_04_05_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 264/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 264_10_05_2006.pdf

- zal1_264_10_05_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 265/2006

w sprawie : odwołania ze stanowiska dyrektora i rozwiązania stosunku pracy z Panią mgr Marią Jantos

- 265_24_05_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 266/2006

w sprawie : powołania członków komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Lasowice Wielkie do przetargu , kótry ma sie odbyć 29.05.2006 r.

- 266_24_05_2006.pdf

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 267/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 267_30_05_2006.pdf

- zal1_267_30_05_2006.pdf

- zal2_267_30_05_2006.pdf

- zal3_267_30_05_2006.pdf

- zal4_267_30_05_2006.pdf

- zal5_267_30_05_2006.pdf

- zal6_267_30_05_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 268/2006

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

- 268_30_05_2006.pdf

- zal1_268_30_05_2006_.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 269/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 269_01_06_2006.pdf

- zal1_269_01_06_2006.pdf

- zal2_269_01_06_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 270/2006

w sprawie : powierzenia  stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach mgr Józefowi Woźny

- 270_09_06_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 271/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006

- 271_12_06_2006.pdf

- zal1_271_12_06_2006.pdf

- zal2_271_12_06_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 272/2006

w sprawie : przeprowadzenia Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lasowice Wielkie w dniu 25 czerwca 2006 r. i przyznania s tego tytułu nagród pieniężnych

- 272_22_06_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 273/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006

- 273_29_06_2006.pdf

- zal1_273_29_06_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 274/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 274_29_06_2006.pdf

- zal1_274_29_06_2006.pdf

- zal2_274_29_06_2006.pdf

- zal3_274_29_06_2006.pdf

- zal4_274_29_06_2006.pdf

- zal5_274_29_06_2006.pdf

- zal6_274_29_06_2006.pdf

- zal7_274_29_06_2006.pdf

- zal8_274_29_06_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 275/2006

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

- 275_29_06_2006.pdf

- zal1_275_29_06_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 276/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006

- 276_10_07_2006.pdf

- zal1_276_10_07_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 277/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 277_10_07_2006.pdf

- zal1_277_10_07_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 278/2006

w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego.

- 278_31_07_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 279/2006

w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego.

- 279_31_07_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 280/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 280_31_07_2006.pdf

- zal1_280_31_07_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 281/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 281_03_08_2006.pdf

- zal1_281_03_08_2006.pdf

- zal2_281_03_08_2006.pdf

- zal3_281_03_08_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 282/2006

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

- 282_03_08_2006.pdf

- zal1_282_03_08_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 283/2006

w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego.

- 283_04_08_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 284/2006

w sprawie : przedstawienia Radzie Gminy Lasowice Wielkie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku i przesłania jej Regionalnej Izbie  Obrachunkowej w Opolu.

- 284_07_08_2006.pdf

- zal1_284_07_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 285/2006

w sprawie : w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 285_07_08_2006.pdf

- zal1_285_07_08_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 286/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 286_17_08_2006.pdf

- zal_1_17_08_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 287/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006

- 287_17_08_2006.pdf

- zal_17_08_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 288/2006

w sprawie : nałożenia na Panią Ewę Rubin obowiązku podjęcia pracy w Zespole Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich.

- 288_31_08_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 289/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 289_31_08_2006.pdf

- zal_1_31_08_2006.pdf

- zal_2_31_08_2006.pdf

- zal_3_31_08_2006.pdf

- zal_4_31_08_2006.pdf

- zal_5_31_08_2006.pdf 

- zal_6_31_08_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 290/2006

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok

- 290_31_08_2006.pdf

- zal_1_31_08_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 291/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006

- 291_31_08_2006.pdf 

- zal_1_31_08_2006.pdf

- zal_2_31_08_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 292/2006

sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 292_04_09_2006.pdf

- zal1_292_04_09_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 293/2006

w sprawie : powołania komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zwaną  dalej „komisją  przetargowa”, jeżeli wartość zamówień przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro

- 293_04_09_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 293a/2006

w sprawie : upoważnienia Tomasza Siudyła  do  potwierdzania zgodności z oryginałem kopii dołączonych do wniosku dokumentów dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.

- 293a_04_09_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 294/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006

- 294_11_09_2006.pdf

- zal_1_11_09_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 295/2006

w sprawie : nałożenia na Pana Dariusza Jach obowiązku podjęcia pracy w Zespole Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnym w Chocianowicach.

- 295_11_09_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 296/2006

w sprawie : nałożenia na Ks. Andrzeja Simon obowiązku podjęcia pracy w Zespole Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnym w Chocianowicach.
- 296_11_09_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 297/2006

w sprawie : nałożenia na Panią Danutę Karczmarzyk obowiązku podjęcia pracy w Zespole Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnym w Chocianowicach
- 297_11_09_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 298/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006
- 298_28_09_2006.pdf

- zal_1_28_09_2006.pdf

- zal_2_28_09_2006.pdf

- zal_3_28_09_2006.pdf

- zal_4_28_09_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 299/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 299_28_09_2006.pdf

- zal_1_28_09_2006.pdf

- zal_2_28_09_2006.pdf

- zal_3_28_09_2006.pdf

- zal_4_28_09_2006.pdf

- zal_5_28_09_2006.pdf

- zal_6_28_09_2006.pdf

- zal_7_28_09_2006.pdf

- zal_8_28_09_2006.pdf

- zal_9_28_09_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 300/2006

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

- 300_28_09_2006.pdf

- zal_1_28_09_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 301/2006

w sprawie : w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagania  jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się  o uzyskanie  zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Lasowice Wielkie

- 301_02_10_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 302/2006

w sprawie : powołania komisji opiniującej kandydatów do nagrody Wójta Gminy.

- 302_03_10_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 303/2006

w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006.

- 303_04_10_2006.pdf

- zal1_303_04_10_2006.pdf

- zal2_303_04_10_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 304/2006

w sprawie : zmiany układu wykonawczego na rok 2006.

- 304_17_10_2006.pdf

- zal1_304_17_10_2006.pdf

- zal2_304_17_10_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 305/2006

w sprawie : układu wykonawczego na rok 2006.

- 305_26_10_2006.pdf

- zal1_305_26_10_2006.pdf

- zal2_305_26_10_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 306/2006

w sprawie : układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006.

- 306_26_10_2006.pdf

- zal1_306_26_10_2006.pdf

- zal2_306_26_10_2006.pdf

- zal1_306_26_10_2006.pdf

- zal2_306_26_10_2006.pdf

- zal3_306_26_10_2006.pdf

- zal4_306_26_10_2006.pdf

- zal5_306_26_10_2006.pdf

- zal6_306_26_10_2006.pdf

- zal7_306_26_10_2006.pdf

- zal8_306_26_10_2006.pdf

 

 ZARZĄDZENIE Nr 307/2006

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

- 307_26_10_2006.pdf

- zal1_307_26_10_2006.pdf

 

 ZARZĄDZENIE Nr 308/2006

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2006

- 308_08_11_2006.pdf

 

 ZARZĄDZENIE Nr 309/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 309_08_11_2006.pdf

- zal1_309_08_11_2006.pdf

- zal2_309_08_11_2006.pdf

- zal3_309_08_11_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 310/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006

- 310_08_11_2006.pdf

- zal1_310_08_11_2006.pdf

- zal2_310_08_11_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 311/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006

- 311_09_11_2006.pdf

- zal1_311_09_11_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 312/2006

w sprawie : przedłożenia Radzie Gminy Lasowice Wielkie projektu budżetu gminy na rok 2007

- 312_14_11_2006.pdf

- zal1_312_14_11_2006.pdf

- zal2_312_14_11_2006.pdf

- zal2a_312_14_11_2006.pdf

- zal3_312_14_11_2006.pdf

- zal4_312_14_11_2006.pdf

- zal5_312_14_11_2006.pdf

- zal6_312_14_11_2006.pdf

- zal7_312_14_11_2006.pdf

- zal8_312_14_11_2006.pdf

- zal9_312_14_11_2006.pdf

- zal10_312_14_11_2006.pdf

- zal11_312_14_11_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 313/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006

- 313_16_11_2006.pdf

- zal1_313_16_11_2006.pdf

- zal2_313_16_11_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 314/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006

- 314_16_11_2006.pdf

- zal1_314_16_11_2006.pdf

- zal2_314_16_11_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 315/2006

w sprawie : odpisu na kontach podatkowych dłużników

- 315_16_11_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 316/2006

w sprawie : odpisu na kontach podatkowych dłużników

- 316_22_11_2006.pdf

 ZARZĄDZENIE Nr 317/2006

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

- 317_27_11_2006.pdf

- zal1_317_27_11_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 318/2006

w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego.budżetu gminy na 2006 rok.

- 318_28_11_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 319/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006.

- 319_30_11_2006.pdf

- zal1_319_30_11_2006.pdf

- zal2_319_30_11_2006.pdf

- zal3_319_30_11_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 320/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006

- 320_30_11_2006.pdf

- zal1_320_30_11_2006.pdf

- zal2_320_30_11_2006.pdf

- zal3_320_30_11_2006.pdf

- zal4_320_30_11_2006.pdf

- zal5_320_30_11_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 321/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006.

- 321_04_12_2006.pdf

- zal1_321_04_12_2006.pdf

- zal2_321_04_12_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 322/2006

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2006.

- 322_04_12_2006.pdf

 

 ZARZĄDZENIE Nr 1/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006.

- 1_07_12_2006.pdf

- zal1_1_07_12_2006.pdf

- zal2_1_07_12_2006.pdf

 

 ZARZĄDZENIE Nr 2/2006

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

- 2_07_12_2006.pdf

- zal1_2_07_12_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 3/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006.

- 3_15_12_2006.pdf

- zal1_3_15_12_2006.pdf

- zal2_3_15_12_2006.pdf

- zal3_3_15_12_2006.pdf

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006.

- 4_15_12_2006.pdf

- zal1_4_15_12_2006.pdf

- zal2_4_15_12_2006.pdf

- zal3_4_15_12_2006.pdf

- zal4_4_15_12_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 5/2006

w sprawie : odwołania Zastępcy Wójta Gminy Lasowice Wielkie

- 5_27_12_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006.

- 6_28_12_2006.pdf

- zal1_6_28_12_2006.pdf

- zal2_06_28_12_2006.pdf

- zal3_6_28_12_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 7/2006

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2006.

- 7_29_12_2006.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 8/2006

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2006.

- 8_29_12_2006.pdf

- zal1_8_29_12_2006.pdf

- zal2_8_29_12_2006..pdf

- zal3_8_29_12_2006..pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 9/2006

w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

- 9_29_12_2006.pdf

- zal1_29_12_2006.pdf

 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): Joachim Smolnik
za treść odpowiada: Joachim Smolnik
data wytworzenia: wpisz datę

Metryka

Liczba odwiedzin 4097
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2007-02-27 12:10:50
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2007-02-27 12:10:50