logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w PIERWSZYM półroczu 2018 roku

 

Lasowice Wielkie 08.03.2018

 

 

 

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

informuje,

że został rozstrzygnięty konkurs ofert  na wykonywanie zadania publicznego

w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

w PIERWSZYM półroczu 2018 roku

przez organizacje pozarządowe

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 355/18 z dnia 12 lutego 2018, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2018 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 06 marca 2018 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 3 oferty na realizację w/w zadań.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 359/18  z dnia 28 lutego 2018 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 3 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

 

1/  LZS Lasowice Wielkie

 

w wysokości:

8 000 zł

2/  LZS Gronowice

 

w wysokości:

35 000 zł

3/  LZS Chocianowice

 

w wysokości:

12 000 zł

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 1523
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-03-08 11:41:45
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-03-08 11:41:45