logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 25 kwietnia 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

     Lasowice Wielkie, dnia 16.04.2018 r.

 1. 0004.8.2018

                                                                                        

 

                                                                                        

                                                    

                                              Z A W I A D O M I E N I E

 

    

            Zwołuję na dzień  25 kwietnia 2018 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za okres styczeń – marzec 2018 r.
 7. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 11.04.2018 r.
 • Budżetu i Finansów z dnia 16.04.2018 r.
 • Rewizyjnej z dnia 17.04.2018 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi Nr 101431 O dotychczasowej kategorii drogi gminnej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji” Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie „.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutów Sołectw Gminy Lasowice Wielkie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.
 6. Pytania, wnioski, interpelacje.
 7. Dyskusja.
 8. Odpowiedzi.
 9. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                                  Przewodniczący

  Rady Gminy

  Rajmund Kinder

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 4419
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Mateusz Jośko
Data opublikowania 2018-04-18 11:05:29
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2018-04-18 11:05:30

Historia zmian