logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEDSIĘWZIECIA: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 50 ÷ 125 mm i osiedlowej pompowni ścieków”

Lasowice Wielkie 30.05.2018r.

 

 

 

 

GK.6733.5.2018.ZJ

 

 

                                                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017. 1257), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2017.1073)   

 

 

zawiadamiam

 

          że w dniu 24 maja 2018r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Andrzej Neustein „NEUSTEIN’ s.c. Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 50 ÷ 125 mm i osiedlowej pompowni ścieków” na dz. nr: 493/283 arkusz mapy 2 w miejscowości Jasienie, dz. nr: 62; 56; 58; 33/2 arkusz mapy 1, dz. nr: 77; 35; 7/3; 14/3; 46/8; 29/4; 45; 9; 19; 28; 76; 75; 195 arkusz mapy 2, dz. nr: 75; 47; 195/93 arkusz mapy 3, dz. nr: 153/1; 175; 153/4; 20/5; 20/7; 24/1; 28/1; 28/2; 28/6; 56; 58/1; 161; 159; 164; 165; 168; 169; 174; 17/1 arkusz mapy 4, dz. nr: 49 arkusz mapy 5, dz. nr: 45/5 arkusz mapy 6 w miejscowości Lasowice Małe.

 

 

.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                         

 

 

 

Zamieszczono :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Jasienie
  2. Tablica ogłoszeń w sołectwie Lasowice Małe
  3. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  5.      A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1447
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-05-30 13:09:41
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-05-30 13:09:41