logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

odpowiedź na pytanie - dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jasienie”

Lasowice Wielkie, dn. 17.08.2018 r.

 

ZP.271.7.2018

 

                                                                             WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jasienie”

 

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy 29 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

 

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego postepowania przetargowego pn. Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jasienie zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów. Zgodnie z zapisami SIWZ udostępniacie Państwo przedmiary jako materiał pomocniczy (pkt III Opis przedmiotu zamówienia).

 

Odpowiedź:

Zamawiający dołączył przedmiar robót do dokumentacji załączonej do ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej BIP.

 

 

Powyższe zapytanie i odpowiedź nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia. W związku z tym Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2966
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-08-17 10:38:00
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-08-17 10:38:00